Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2019