Ανακοίνωση για αιτήσεις ορκωμοσίας προπτυχιακών φοιτητών

Η επόμενη ορκωμοσία προπτυχιακών φοιτητών προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου 2019.

Οι προπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στην ανωτέρω ορκωμοσία θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση και σχετικά δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος από 18 Ιουνίου 2019 έως και 25 Ιουνίου 2019.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αίτηση πρέπει να κάνουν όλοι όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ορκωμοσία ακόμα και αν δε έχουν ανακοινωθεί όλες οι βαθμολογίες.

Για την ακριβή ημερομηνία και ώρα της ορκωμοσίας θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση από τη Γραμματεία.