Εφαρμογή συστήματος τηλεκπαίδευσης

Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει συγκροτήσει επιτροπή για την αντιμετώπιση των συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊoύ COVID-19 στην εκπαιδευτική του λειτουργία και τη συνέχιση της ομαλής πορείας της εκπαίδευσης των φοιτητών του σε όλα τα προγράμματα σπουδών, προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου.

Βασικός στόχος είναι η ολοκλήρωση του εξαμήνου και η ελάχιστη δυνατή απόκλιση από τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, με ιδιαίτερη μέριμνα για την ολοκλήρωση των σπουδών.

Για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή λειτουργίας δίνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης των μαθημάτων προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου με βάση σύστημα εξ’αποστάσεως εκπαίδευσης, το οποίο συναρτάται:
1. σε σύγχρονη εκπαίδευση για online διαλέξεις με χρήση του λογισμικού Skype for Business, για το οποίο το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει δωρεάν άδειες, και
2. σε ασύγχρονη εκπαίδευση με χρήση της ήδη υφιστάμενης πλατφόρμας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, του e-class.

Η εφαρμογή του συστήματος ξεκινάει σταδιακά την εβδομάδα αυτή.

Στο Τμήμα μας θα διδαχθούν εξ αποστάσεως όλα τα μεταπτυχιακά μαθήματα και όλα τα προπτυχιακά, εκτός από τα εξής:
– «Ξένη γλώσσα ΙΙ: Ρώσικα» (Ενημέρωση 3/4/2020)
– «Ξένη γλώσσα ΙV: Ρώσικα» (Ενημέρωση 3/4/2020)
«Το σύγχρονο δυτικό χοροθέατρο» (Ενημέρωση 6/5/2020: Το μάθημα «To Σύγχρονο Δυτικό Χοροθέατρο» χοροθέατρο» διδάσκεται εξ’ αποστάσεως.)
«Αρχαίος μύθος και τραγωδία στο χορό και το χοροθέατρο» (Ενημέρωση 28/4/2020: Το μάθημα «Αρχαίος μύθος και τραγωδία στο χορό και το χοροθέατρο» διδάσκεται εξ’ αποστάσεως.)
«Θέατρο και φωτογραφία» (Ενημέρωση 22/3/2020: Το μάθημα «Θέατρο και φωτογραφία» θα διδαχθεί εξ’ αποστάσεως.)
«Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις του νεοελληνικού θεάτρου» (Ενημέρωση 22/3/2020: Το μάθημα «Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις του νεοελληνικού θεάτρου» θα διδαχθεί εξ’ αποστάσεως.)
«Σεμινάριο ΙΙΙ» (Ενημέρωση 17/3/2020: Το μάθημα «Σεμινάριο ΙΙΙ» θα διδαχθεί εξ’ αποστάσεως.)
– «Όροι και συντελεστές της παράστασης ΙΙ»
«Ειδικό εργαστήριο υποκριτικής ΙΙ» (Ενημέρωση 8/4/2020: Το μάθημα «Ειδικό εργαστήριο υποκριτικής ΙΙ» θα διδαχθεί εξ’ αποστάσεως.)
– «Εισαγωγή στην υποκριτική»
– «Υποκριτική ΙΙ ρόλος και σωματικές δράσεις»
«Εισαγωγή στη σκηνοθεσία» (Ενημέρωση 27/3/2020: Το μάθημα «Εισαγωγή στη σκηνοθεσία» θα διδαχθεί εξ’ αποστάσεως.)
«Σκηνογραφία, θεατρική αρχιτεκτονική και ενδυματολογία στους νεότερους χρόνους» (Ενημέρωση 1/4/2020: Το μάθημα «Σκηνογραφία, θεατρική αρχιτεκτονική και ενδυματολογία στους νεότερους χρόνους» θα διδαχθεί εξ’ αποστάσεως.)
«Ιστορία της τέχνης» (Ενημέρωση 1/4/2020: Το μάθημα «Ιστορία της τέχνης» θα διδαχθεί εξ’ αποστάσεως.)

Όλοι οι φοιτητές καλούνται να εγγραφούν στα eclass των υπόλοιπων μαθημάτων, όπου και θα αναρτάται το απαραίτητο υλικό για μελέτη, οι ανακοινώσεις, οι εργασίες, αλλά και οι σύνδεσμοι για τη συμμετοχή στις τηλεδιαλέξεις μέσω του Skype for Business.

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδέονται στις τηλεδιαλέξεις με το Skype for Business, από συστήματα Windows, MacOS, Android ή iOS. Μπορείτε να δείτε τους αναλυτικούς οδηγούς συμμετοχής στις τηλεδιαλέξεις εδώ.

Τέλος, για την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη λειτουργεί αποκλειστική τηλεφωνική γραμμή (2610-997777), και αντίστοιχα ηλεκτρονική διεύθυνση (so@upatras.gr).