Επικοινωνία

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Πατρών

Οδυσσέα Ελύτη, 26504, Πάτρα

τηλ.: 2610969360

fax: 2610969366

38.284675, 21.783777

e-mail: theatric@upatras.gr