Αιτήσεις για ορκωμοσία προπτυχιακών φοιτητών

Όλες οι πληροφορίες για τις αιτήσεις για ορκωμοσία προπτυχιακών φοιτητών βρίσκονται στη σχετική ανακοίνωση στις ανακοινώσεις που αφορούν τους προπτυχιακούς, εδώ.