Ορκωμοσία προπτυχιακών φοιτητών

Σας ενημερώνουμε ότι η τελετή ορκωμοσίας Προπτυχιακών Φοιτητών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 11:30 π.μ. στο Αμφιθέατρο Ι-1 του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών.

Παρακαλούμε, προκειμένου να λάβετε μέρος στην τελετή ορκωμοσίας , να εισέλθετε στον σύνδεσμο eservice.upatras.gr για να συμπληρώσετε την «Αίτηση ορκωμοσίας προπτυχιακών φοιτητών» και να επισυνάψετε τα δικαιολογητικά τα οποία αναφέρονται στην αίτηση καθώς και την υπεύθυνη δήλωση που επισυνάπτουμε σχετικά με τα μαθήματα της τελευταίας εξεταστικής.

το χρονικό διάστημα από 06/11/2023 έως 17/11/2023.

Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση από τη Γραμματεία σχετικά με τις οδηγίες διεξαγωγής της τελετής ορκωμοσίας.

Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τα μαθήματα της τελευταίας εξεταστικής.