Προσωπική ιστοσελίδα Γιώργου Σαμπατακάκη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο Γιώργος Σαμπατακάκης είναι αριστούχος απόφοιτος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστήμιου Αθηνών, ειδικεύτηκε στην αρχαιοελληνική τραγωδία στο Πανεπιστήμιο του Cambridge (M.Phil.) με υποτροφία του ιδίου Πανεπιστημίου, και απέκτησε διδακτορικό δίπλωμα στις Θεατρικές Σπουδές από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου με υποτροφία του Ιδρύματος Ωνάση. Ασχολείται με την Ιστορία και τη Θεωρία του Θεάτρου, τη Θεωρία της Σκηνοθεσίας και της Κριτικής, και προσφάτως έστρεψε το ενδιαφέρον του στην Queer Θεωρία. Έχει συμμετάσχει σε επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχει διατελέσει μέλος των κρατικών επιτροπών επιχορηγήσεων Θεάτρου.

Επιστημονικό έργο (επιλογή):

 • Dionysus the Destroyer of Traditions: The Bacchae on Stage”, in G. Rodosthenous (ed.), Contemporary Adaptations of Greek Tragedy: Auteurship and Directorial Visions, Methuen Bloomsbury, London, 2017.

http://www.bloomsbury.com/us/contemporary-adaptations-of-greek-tragedy-9781472591531/

 • Déconstruire la normalité. Aspects du théâtre post-traditionnel en Grèce”, Théâtre/Public, 222 (2016) 80-86.

http://theatrepublic.fr/

 • Chorus Lines: Cultural Formalisms, Crisis, and the Death of Continuity in Modern Greek Theatre”, International Journal of the Classical Tradition, special edition, 2017.

 • The Metaphysics of Absence in Greek and Chinese Theatre: An Introductory Comment”, στον τόμο Liu Xiaocun (ed.), The Theatre and Method of Theodoros Terzopoulos, China Theatre Press, Beijing 2011, 133-142 (στα κινεζικά).

 • Gestus or Gesture? Greek Theatre Performance and Beyond”, στον τόμο J. Nelis (ed.), Receptions of Antiquity, Academia Press, Ghent 2011, 103-115.

 • Dionysus Restitutus: Terzopoulos’ Bakchen”, στο: Frank M. Raddatz (Hsg.), Reise mit Dionysos: Das Theater des Theodoros Terzopoulos, Theater der Zeit, Berlin 2006, σ. 90-102.

 • Το gay θέατρο στην Ελλάδα (από το ιδεολόγημα της αμαρτίας στις queer τραγωδίες”, Πρακτικά Ε’ Θεατρολογικού Συνεδρίου: «Θέατρο και Δημοκρατία», Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, ΕΚΠΑ, Αθήνα 2017.

 • δοσμένος ως άντρας. Η queer ποιητική του Δημήτρη Δημητριάδη”, Πρακτικά Επιστημονικής Διημερίδας: «Δημήτρης Δημητριάδης. Παραβιάζοντας τα όρια», Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ., εκδ. Σαιξπηρικόν, Θεσσαλονίκη 2017.

 • Η τραγωδία ως ανάπτυγμα του κακού. Η Μήδεια του Miyagi Satoshi και η ιαπωνική παράδοση”, στο: Κ. Κυριακός (επιμ.), Το αρχαίο θέατρο και η πρόσληψή του. Πρακτικά του Δ΄ Πανελληνίου Θεατρολογικού Συνεδρίου, Πανεπιστήμιο Πατρών – Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, Πάτρα, 2015, 483-504.

 • Ομιλούσα Νεκρή φύση. Μια εικ-αστική υμνωδία”, Επίμετρο στο: Μανώλης Τσίπος, Νεκρή φύση προς δόξα της πόλης, εκδ. Γαβριηλίδης, Αθήνα 2015, 59-64.

 • BOOK REVIEW: Erika Fischer-Lichte, Dionysus Resurrected: Performances of Euripides’ The Bacchae in a Globalizing World. Chichester: Wiley-Blackwell, 2014. Pp. xvii + 238 + 9 photographs. ISBN 9781405175784″, Logeion, 4, 2014, 387-397.

 • Χρήμα και Θέατρο. Κρατικές επιχορηγήσεις για τον 21ο αιώνα”, στο: Γ. Πεφάνης (επιμ.), Η λάμψη του χρήματος στη Νεοελληνική Λογοτεχνία (από την Κρητική Αναγέννηση στην αυγή του 21ου αιώνα), Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, Αθήνα 2014, 140-155.

 • Μεταδραματικοί Προμηθείς: Από τον Heiner Müller στους Rimini Protokoll”, Γ. Κ. Βαρζελιώτη (επιμ.), Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου: «20 Χρόνια Θεατρικών Σπουδών: Από τη Χώρα των Κειμένων στο Βασίλειο της Σκηνής», Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2014, 807-818 (e-book).

 • Έξω οι Ούνοι…: Πολιτισμικές δυσανεξίες και ιδιοκτησιακές ιδεολογίες στα ελληνικά φεστιβάλ”, A. Δημητριάδης – Ι. Πιπινιά – Α. Σταυρακοπούλου (επιμ.), Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου «Σκηνική Πράξη στο Μεταπολεμικό Θέατρο: Συνέχειες και Ρήξεις», Τμήμα Θεάτρου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εκδόσεις ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 2014, 435-450.

 • Γεωμετρώντας το χάος. Μορφή και μεταφυσική στο θέατρο του Θεόδωρου Τερζόπουλου, Μεταίχμιο, Αθήνα 2008.

 • «Μίμησις – Ήθος – Διάνοια: Οι εθνοκεντρικές παράμετροι της νεοελληνικής κριτικής», Επιστημονική Επιθεώρηση Τεχνών του Θεάματος, τχ. 1 (2009), σ. 185-223.

 • «Ολοσχερώς πάσχειν. Το μεταδραματικό θέατρο του Γιάννη Κοντραφούρη», στο: Γιάννης Κοντραφούρης, Ιοκάστη και άλλα κείμενα για το θέατρο, Άγρα, Αθήνα 2010, σ. 13-73.

 • Η κρίση της αναπαράστασης: Αντιρρεαλιστικές τάσεις στο νεοελληνικό θέατρο του 20ου αιώνα”, στο: Γρηγόρης Ιωαννίδης (επιμ.), Ο ηθοποιός και η τέχνη της υποκριτικής. Θεωρία και Πράξη, Ιστορία και Παρόν, Ergo, Αθήνα 2011, 367-385.

George Sampatakakis (M.Phil., Cambridge; Ph.D., London) is Assistant Professor of Theatre Studies. His areas of interest include Performance Studies, Theatre Histories and Theories, Theatre Directing, and Queer Art and Theory. He has published articles in many international journals and volumes. Selection of publications:

 • Dionysus the Destroyer of Traditions: The Bacchae on Stage”, in G. Rodosthenous (ed.), Contemporary Adaptations of Greek Tragedy: Auteurship and Directorial Visions, Methuen Bloomsbury, London, 2017.

http://www.bloomsbury.com/us/contemporary-adaptations-of-greek-tragedy-9781472591531/

 • Déconstruire la normalité. Aspects du théâtre post-traditionnel en Grèce”, Théâtre/Public, 222 (2016) 80-86.

http://theatrepublic.fr/

 • Chorus Lines: Cultural Formalisms, Crisis, and the Death of Continuity in Modern Greek Theatre”, International Journal of the Classical Tradition, special edition, 2017.

 • The Metaphysics of Absence in Greek and Chinese Theatre: An Introductory Comment”, στον τόμο Liu Xiaocun (ed.), The Theatre and Method of Theodoros Terzopoulos, China Theatre Press, Beijing 2011, 133-142 (στα κινεζικά).

 • Gestus or Gesture? Greek Theatre Performance and Beyond”, στον τόμο J. Nelis (ed.), Receptions of Antiquity, Academia Press, Ghent 2011, 103-115.

 • Dionysus Restitutus: Terzopoulos’ Bakchen“, στο: Frank M. Raddatz (Hsg.), Reise mit Dionysos: Das Theater des Theodoros Terzopoulos, Theater der Zeit, Berlin 2006, σ. 90-102.

 • Codex Prometheus”, Frank M. Raddatz (ed.), Promethiade, Klartext, Essen 2011, 116-118.

 

LINKS

https://upatras.academia.edu/GEORGSAMPATAKAKIS

http://scholar.google.gr/scholar?q=sampatakakis+georgios&btnG=&hl=en&as_sdt=0%2C5

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=298941

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=35363

http://www.lifo.gr/team/hipsteria/27839

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

«Θεωρία του Θεάτρου και του Δράματος (στους νεότερους χρόνους)»

Το μάθημα εξετάζει τις σημαντικότερες θεωρίες για το δράμα και την τέχνη της παράστασης όπως διαμορφώθηκαν από την εποχή της ιταλικής Αναγέννησης μέχρι την ανάπτυξη των κινημάτων της ιστορικής πρωτοπορίας στις αρχές του εικοστού αιώνα. Στόχος είναι η μελέτη των θεωρητικών κειμένων για το θέατρο και η ανάδειξη του τρόπου που ενσωματώνονται στη δραματουργία και τη σκηνική πρακτική εκφράζοντας παράλληλα τις δεσπόζουσες αισθητικές, πολιτιστικές, κοινωνικές και ιδεολογικές κατευθύνσεις κάθε ιστορικής περιόδου.

https://eclass.upatras.gr/courses/THE715/

Ενδεικτική Βιβλιογραφία (στα Ελληνικά)

Θόδωρος Γραμματάς, Εισαγωγή στην Ιστορία και τη Θεωρία του Θεάτρου, Εξάντας, Αθήνα 2012.

Marvin Carlson, Performance. Μια κριτική εισαγωγή, μτφ. Ε. Ράπτου, Παπαζήσης, Αθήνα 2014.

Erika FischerLichte, Θέατρο και Μεταμόρφωση. Προς μια νέα αισθητική του επιτελεστικού, μτφ. Ν. Σιουζουλή, Πατάκης, Αθήνα 2013.

Σάββας Πατσαλίδης, Θέατρο και Θεωρία. Περί (υπο)κειμένων και (δια)κειμένων, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2004.

Γιώργος Πεφάνης, Σκηνές της Θεωρίας. Ανοικτά πεδία στη Θεωρία και την Κριτική του Θεάτρου, Παπαζήσης, Αθήνα 2007.

Βάλτερ Πούχνερ, Από τη Θεωρία του Θεάτρου στις θεωρίες του θεατρικού. Εξελίξεις στην Επιστήμη του Θεάτρου στο τέλος του 20ου αιώνα, Πατάκης, Αθήνα 2004.

Richard Schechner, Θεωρία της Επιτέλεσης, μτφ. Ν. Κουβαράκου, Τηλέθριο, Αθήνα 2011.

Τρόπος εξέτασης μαθήματος: γραπτή εξέταση.

«Το Θέατρο της Ασίας και της Άπω Ανατολής»

Το μάθημα μελετάει τα παραδοσιακά είδη, τους κώδικες και την αισθητική του Θεάτρου της Ασίας από το Κατακάλι και την Όπερα του Πεκίνου μέχρι το Νο, το Καμπούκι, το Μπουνράκου και το χοροθέατρο στο Μπαλί.

https://eclass.upatras.gr/courses/THE741/

Ενδεικτική Βιβλιογραφία (στα Ελληνικά)

Eugenio BarbaNicola Savarese, Η Μυστική Τέχνη του Ηθοποιού. Λεξικό Θεατρικής Ανθρωπολογίας, μτφ. Μ. Χατζηεμμανουήλ, Κοάν, Αθήνα 2008.

Μπάμπης Δερμιτζάκης, Εισαγωγή στο Θέατρο της Ιαπωνίας και της Κίνας, ΑΛΔΕ, Αθήνα 2010.

A. J. Gunawardana κ.ά., Το Θέατρο στην Ασία, μτφ. Φ. Κονδύλη, Δωδώνη, Αθήνα 1989.

Τάκης Μουζενίδης, Το Θέατρο της Κίνας, β’ εκδ., Πλέθρον, Αθήνα 2006.

Τρόπος εξέτασης μαθήματος: γραπτή εξέταση.