Προσωπική ιστοσελίδα Γιώργου Σαμπατακάκη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο Γιώργος Σαμπατακάκης είναι αριστούχος απόφοιτος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστήμιου Αθηνών, ειδικεύτηκε στην αρχαιοελληνική τραγωδία στο Πανεπιστήμιο του Cambridge (M.Phil.) με υποτροφία του ιδίου Πανεπιστημίου, και απέκτησε διδακτορικό δίπλωμα στις Θεατρικές Σπουδές από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου με υποτροφία του Ιδρύματος Ωνάση. Ασχολείται με την Ιστορία και τη Θεωρία του Θεάτρου, τη Θεωρία της Σκηνοθεσίας και της Κριτικής, και προσφάτως έστρεψε το ενδιαφέρον του στην Queer Θεωρία. Έχει συμμετάσχει σε επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχει διατελέσει μέλος των κρατικών επιτροπών επιχορηγήσεων Θεάτρου.

Επιστημονικό έργο (επιλογή):

 • Dionysus the Destroyer of Traditions: The Bacchae on Stage”, in G. Rodosthenous (ed.), Contemporary Adaptations of Greek Tragedy: Auteurship and Directorial Visions, Methuen Bloomsbury, London, 2017.

http://www.bloomsbury.com/us/contemporary-adaptations-of-greek-tragedy-9781472591531/

 • Déconstruire la normalité. Aspects du théâtre post-traditionnel en Grèce”, Théâtre/Public, 222 (2016) 80-86.

http://theatrepublic.fr/

 • Chorus Lines: Cultural Formalisms, Crisis, and the Death of Continuity in Modern Greek Theatre”, International Journal of the Classical Tradition, special edition, 2017.

 • The Metaphysics of Absence in Greek and Chinese Theatre: An Introductory Comment”, στον τόμο Liu Xiaocun (ed.), The Theatre and Method of Theodoros Terzopoulos, China Theatre Press, Beijing 2011, 133-142 (στα κινεζικά).

 • Gestus or Gesture? Greek Theatre Performance and Beyond”, στον τόμο J. Nelis (ed.), Receptions of Antiquity, Academia Press, Ghent 2011, 103-115.

 • Dionysus Restitutus: Terzopoulos’ Bakchen”, στο: Frank M. Raddatz (Hsg.), Reise mit Dionysos: Das Theater des Theodoros Terzopoulos, Theater der Zeit, Berlin 2006, σ. 90-102.

 • Το gay θέατρο στην Ελλάδα (από το ιδεολόγημα της αμαρτίας στις queer τραγωδίες”, Πρακτικά Ε’ Θεατρολογικού Συνεδρίου: «Θέατρο και Δημοκρατία», Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, ΕΚΠΑ, Αθήνα 2017.

 • δοσμένος ως άντρας. Η queer ποιητική του Δημήτρη Δημητριάδη”, Πρακτικά Επιστημονικής Διημερίδας: «Δημήτρης Δημητριάδης. Παραβιάζοντας τα όρια», Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ., εκδ. Σαιξπηρικόν, Θεσσαλονίκη 2017.

 • Η τραγωδία ως ανάπτυγμα του κακού. Η Μήδεια του Miyagi Satoshi και η ιαπωνική παράδοση”, στο: Κ. Κυριακός (επιμ.), Το αρχαίο θέατρο και η πρόσληψή του. Πρακτικά του Δ΄ Πανελληνίου Θεατρολογικού Συνεδρίου, Πανεπιστήμιο Πατρών – Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, Πάτρα, 2015, 483-504.

 • Ομιλούσα Νεκρή φύση. Μια εικ-αστική υμνωδία”, Επίμετρο στο: Μανώλης Τσίπος, Νεκρή φύση προς δόξα της πόλης, εκδ. Γαβριηλίδης, Αθήνα 2015, 59-64.

 • BOOK REVIEW: Erika Fischer-Lichte, Dionysus Resurrected: Performances of Euripides’ The Bacchae in a Globalizing World. Chichester: Wiley-Blackwell, 2014. Pp. xvii + 238 + 9 photographs. ISBN 9781405175784″, Logeion, 4, 2014, 387-397.

 • Χρήμα και Θέατρο. Κρατικές επιχορηγήσεις για τον 21ο αιώνα”, στο: Γ. Πεφάνης (επιμ.), Η λάμψη του χρήματος στη Νεοελληνική Λογοτεχνία (από την Κρητική Αναγέννηση στην αυγή του 21ου αιώνα), Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, Αθήνα 2014, 140-155.

 • Μεταδραματικοί Προμηθείς: Από τον Heiner Müller στους Rimini Protokoll”, Γ. Κ. Βαρζελιώτη (επιμ.), Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου: «20 Χρόνια Θεατρικών Σπουδών: Από τη Χώρα των Κειμένων στο Βασίλειο της Σκηνής», Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2014, 807-818 (e-book).

 • Έξω οι Ούνοι…: Πολιτισμικές δυσανεξίες και ιδιοκτησιακές ιδεολογίες στα ελληνικά φεστιβάλ”, A. Δημητριάδης – Ι. Πιπινιά – Α. Σταυρακοπούλου (επιμ.), Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου «Σκηνική Πράξη στο Μεταπολεμικό Θέατρο: Συνέχειες και Ρήξεις», Τμήμα Θεάτρου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εκδόσεις ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 2014, 435-450.

 • Γεωμετρώντας το χάος. Μορφή και μεταφυσική στο θέατρο του Θεόδωρου Τερζόπουλου, Μεταίχμιο, Αθήνα 2008.

 • «Μίμησις – Ήθος – Διάνοια: Οι εθνοκεντρικές παράμετροι της νεοελληνικής κριτικής», Επιστημονική Επιθεώρηση Τεχνών του Θεάματος, τχ. 1 (2009), σ. 185-223.

 • «Ολοσχερώς πάσχειν. Το μεταδραματικό θέατρο του Γιάννη Κοντραφούρη», στο: Γιάννης Κοντραφούρης, Ιοκάστη και άλλα κείμενα για το θέατρο, Άγρα, Αθήνα 2010, σ. 13-73.

 • Η κρίση της αναπαράστασης: Αντιρρεαλιστικές τάσεις στο νεοελληνικό θέατρο του 20ου αιώνα”, στο: Γρηγόρης Ιωαννίδης (επιμ.), Ο ηθοποιός και η τέχνη της υποκριτικής. Θεωρία και Πράξη, Ιστορία και Παρόν, Ergo, Αθήνα 2011, 367-385.

George Sampatakakis (M.Phil., Cambridge; Ph.D., London) is Assistant Professor of Theatre Studies. His areas of interest include Performance Studies, Theatre Histories and Theories, Theatre Directing, and Queer Art and Theory. He has published articles in many international journals and volumes. Selection of publications:

 • Dionysus the Destroyer of Traditions: The Bacchae on Stage”, in G. Rodosthenous (ed.), Contemporary Adaptations of Greek Tragedy: Auteurship and Directorial Visions, Methuen Bloomsbury, London, 2017.

http://www.bloomsbury.com/us/contemporary-adaptations-of-greek-tragedy-9781472591531/

 • Déconstruire la normalité. Aspects du théâtre post-traditionnel en Grèce”, Théâtre/Public, 222 (2016) 80-86.

http://theatrepublic.fr/

 • Chorus Lines: Cultural Formalisms, Crisis, and the Death of Continuity in Modern Greek Theatre”, International Journal of the Classical Tradition, special edition, 2017.

 • The Metaphysics of Absence in Greek and Chinese Theatre: An Introductory Comment”, στον τόμο Liu Xiaocun (ed.), The Theatre and Method of Theodoros Terzopoulos, China Theatre Press, Beijing 2011, 133-142 (στα κινεζικά).

 • Gestus or Gesture? Greek Theatre Performance and Beyond”, στον τόμο J. Nelis (ed.), Receptions of Antiquity, Academia Press, Ghent 2011, 103-115.

 • Dionysus Restitutus: Terzopoulos’ Bakchen“, στο: Frank M. Raddatz (Hsg.), Reise mit Dionysos: Das Theater des Theodoros Terzopoulos, Theater der Zeit, Berlin 2006, σ. 90-102.

 • Codex Prometheus”, Frank M. Raddatz (ed.), Promethiade, Klartext, Essen 2011, 116-118.

 

LINKS

https://upatras.academia.edu/GEORGSAMPATAKAKIS

http://scholar.google.gr/scholar?q=sampatakakis+georgios&btnG=&hl=en&as_sdt=0%2C5

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=298941

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=35363

http://www.lifo.gr/team/hipsteria/27839

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

«Θεωρία του Θεάτρου και του Δράματος (στους νεότερους χρόνους)»

Το μάθημα εξετάζει τις σημαντικότερες θεωρίες για το δράμα και την τέχνη της παράστασης όπως διαμορφώθηκαν από την εποχή της ιταλικής Αναγέννησης μέχρι την ανάπτυξη των κινημάτων της ιστορικής πρωτοπορίας στις αρχές του εικοστού αιώνα. Στόχος είναι η μελέτη των θεωρητικών κειμένων για το θέατρο και η ανάδειξη του τρόπου που ενσωματώνονται στη δραματουργία και τη σκηνική πρακτική εκφράζοντας παράλληλα τις δεσπόζουσες αισθητικές, πολιτιστικές, κοινωνικές και ιδεολογικές κατευθύνσεις κάθε ιστορικής περιόδου.

https://eclass.upatras.gr/courses/THE715/

Ενδεικτική Βιβλιογραφία (στα Ελληνικά)

Θόδωρος Γραμματάς, Εισαγωγή στην Ιστορία και τη Θεωρία του Θεάτρου, Εξάντας, Αθήνα 2012.

Marvin Carlson, Performance. Μια κριτική εισαγωγή, μτφ. Ε. Ράπτου, Παπαζήσης, Αθήνα 2014.

Erika FischerLichte, Θέατρο και Μεταμόρφωση. Προς μια νέα αισθητική του επιτελεστικού, μτφ. Ν. Σιουζουλή, Πατάκης, Αθήνα 2013.

Σάββας Πατσαλίδης, Θέατρο και Θεωρία. Περί (υπο)κειμένων και (δια)κειμένων, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2004.

Γιώργος Πεφάνης, Σκηνές της Θεωρίας. Ανοικτά πεδία στη Θεωρία και την Κριτική του Θεάτρου, Παπαζήσης, Αθήνα 2007.

Βάλτερ Πούχνερ, Από τη Θεωρία του Θεάτρου στις θεωρίες του θεατρικού. Εξελίξεις στην Επιστήμη του Θεάτρου στο τέλος του 20ου αιώνα, Πατάκης, Αθήνα 2004.

Richard Schechner, Θεωρία της Επιτέλεσης, μτφ. Ν. Κουβαράκου, Τηλέθριο, Αθήνα 2011.

Τρόπος εξέτασης μαθήματος: γραπτή εξέταση.

«Το Θέατρο της Ασίας και της Άπω Ανατολής»

Το μάθημα μελετάει τα παραδοσιακά είδη, τους κώδικες και την αισθητική του Θεάτρου της Ασίας από το Κατακάλι και την Όπερα του Πεκίνου μέχρι το Νο, το Καμπούκι, το Μπουνράκου και το χοροθέατρο στο Μπαλί.

https://eclass.upatras.gr/courses/THE741/

Ενδεικτική Βιβλιογραφία (στα Ελληνικά)

Eugenio BarbaNicola Savarese, Η Μυστική Τέχνη του Ηθοποιού. Λεξικό Θεατρικής Ανθρωπολογίας, μτφ. Μ. Χατζηεμμανουήλ, Κοάν, Αθήνα 2008.

Μπάμπης Δερμιτζάκης, Εισαγωγή στο Θέατρο της Ιαπωνίας και της Κίνας, ΑΛΔΕ, Αθήνα 2010.

A. J. Gunawardana κ.ά., Το Θέατρο στην Ασία, μτφ. Φ. Κονδύλη, Δωδώνη, Αθήνα 1989.

Τάκης Μουζενίδης, Το Θέατρο της Κίνας, β’ εκδ., Πλέθρον, Αθήνα 2006.

Τρόπος εξέτασης μαθήματος: γραπτή εξέταση.

«Σε­μι­νάριο ΙΙΙ (Νε­ότε­ρο Θέα­τρο με έμ­φα­ση στο δράμα)»

Αντικείμενο του συγκεκριμένου σεμιναρίου αποτελεί η διερεύνηση ζητημάτων σχετικών με τη δραματουργία και την ιστορία του νεοελληνικού, ευρωπαϊκού και αμερικανικού θεάτρου. Διερευνώνται επίσης, με τη βοήθεια της θεωρίας, ζητήματα του σύγχρονου θεάτρου που εντάσσονται σε ευρύτερες θεματικές ενότητες όπως είναι το πρόβλημα της ταυτότητας (οι όψεις της ετερότητας, το διασπασμένο υποκείμενο της μεταμοντέρνας δραματουργίας), η αναπαράσταση των δομών του δραματικού χώρου και χρόνου, οι μεταμορφώσεις του δραματικού λόγου (διακειμενικότητα, οι αισθητικές επιδράσεις από άλλες μορφές τέχνης) κ.ά. Επίσης διερευνώνται όψεις της παραδοσιακής δραματουργίας και γενικότερα της ποιητικής του λαϊκού θεάτρου.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Βασικά εργαλεία ανάλυσης του δράματος
Cardullo, R. J., A Play Analysis: A Casebook on Modern Western Drama, Sense Publishers, Rotterdam 2015.
Pfister, M., The Theory and Analysis of Drama, Cambridge UP, Cambridge 1988.
Rush, D., A Student Guide to Play Analysis, Southern Illinois UP, Carbondale 2005.

2. Ελληνόφωνη βιβλιογραφία
Γραμματάς, Θ., Διαδρομές στη θεατρική ιστορία, εκδ. «Εξάντας», Αθήνα 2004.
_______, Για το δράμα και το θέατρο, εκδ. «Εξάντας», Αθήνα 2006.
Dawson, S. W., Δράμα και δραματικό στοιχείο, μτφρ. Ι. Ράλλη, εκδ. «Ερμής», Αθήνα 1986.
Gouhier, H., Το θέατρο και η ύπαρξη, μτφρ. Χ. Μπακονικόλα-Γεωργοπούλου, εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα 1991.
Μαράκα, Λ, Θέατρο και δράμα. Μελετήματα για τη γερμανόφωνη δραματολογία, εκδ. «Πολύτροπον», Αθήνα 2005.
_______, Δράμα και παράσταση, εκδ. «Πολύτροπον», Αθήνα 2006.
Μπακονικόλα-Γεωργοπούλου, Χ., Θέματα και πρόσωπα του σύγχρονου δράματος, εκδ. Πατάκη, Αθήνα 1998.
_______, Πτυχές του ευρωπαϊκού δράματος, εκδ. «Επτάλοφο», Αθήνα 2003.
Παπανδρέου, Ν., Περί θεάτρου, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1994.
Πατσαλίδης, Σ., Θέατρο και θεωρία, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2000.
_______, Από την αναπαράσταση στην παράσταση (σπουδή ορίων και περιθωρίων), εκδ. «Ελληνικά Γράμματα», Αθήνα 2004.
Πεφάνης, Γ., Σκηνές της θεωρίας. Ανοιχτά πεδία στη θεωρία και την κριτική του θεάτρου, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2007.
Πούχνερ, Β., Δραματουργικές αναζητήσεις. Πέντε μελετήματα, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1995.
Pavis, P., Λεξικό του θεάτρου, μτφρ. Α. Στρουμπούλη, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2006.
Σακελλαρίδου, Ε., Σύγχρονο γυναικείο θέατρο (από τη μεταμπρεχτική στη μεταφεμινιστική αναπαράσταση), εκδ. «Ελληνικά Γράμματα», Αθήνα 2007.
Ταμπάκη, Α., Η νεοελληνική δραματουργία και οι δυτικές της επιδράσεις (18ος-19ος αι.). Μια συγκριτική προσέγγιση, εκδ. Εrgo, Αθήνα 2002.
Τσατσούλης, Δ., Σημεία γραφής κώδικες σκηνής στο σύγχρονο ελληνικό θέατρο, εκδ. «Νεφέλη», Αθήνα 2007.
Χασάπη-Χριστοδούλου, Ε., Η ελληνική μυθολογία στο νεοελληνικό δράμα Ι, ΙΙ, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2002.
3. Ξενόγλωσση βιβλιογραφία
Asmuth, Bernard. 1997. Einführung in die Dramenanalyse. Stuttgart: Metzler.
Banham, Martin, ed. 1995. The Cambridge Guide to Theatre. Cambridge: Cambridge University Press.
Brandt, George W., ed. Modern Theories of Drama: A Selection of Writings on Drama and Theatre, 1840-1990. London: Oxford University Press, 1997.
Esslin, Martin. 1974. The Theatre of the Absurd. London: Methuen.
Esslin, Martin. 1977. An Anatomy of Drama. New York: Hill and Wang.
Fielitz, Sonja. 1999. Drama: Text und Theater. Berlin: Cornelsen.
Klotz, Volker. 1999. Geschlossene und offene Form im Drama. München: Carl Hanser.
O’Neill, C. and A. Lambert. 1982. Drama Structures. London: Hutchinson.
Pfister, Manfred. 2001. Das Drama. Theorie und Analyse. München: Fink.

Τρόπος εξέτασης: Γραπτή εργασία (με ελάχιστο όριο 2500 λέξεις).

E-class: https://eclass.upatras.gr/courses/THE747/

«Δρα­μα­τουρ­γι­κh Α­νάλυ­ση ΙΙ: Κείμε­να της νε­ότε­ρης δρα­μα­τουργίας»

Θεωρητικές προσεγγίσεις και δρα­μα­τουρ­γι­κά ερ­γα­λεί­α ανάλυσης των σύγ­χρο­νων μορ­φών του δρά­μα­τος. Α­να­λύ­ον­ται, κατ’ επιλογήν, έρ­γα του δυ­τι­κο­ευ­ρω­πα­ϊ­κού, ρω­σι­κού ή α­με­ρι­κα­νι­κού θε­ά­τρου, ή και της νε­ό­τε­ρης ελ­λη­νι­κής δρα­μα­τουρ­γί­ας.
Οι βασικοί άξονες του μαθήματος είναι δύο:
Α. Εργαλεία Δραματολογικής Ανάλυσης.
1. Erika Fischer-Lichte, Ιστορία Ευρωπαϊκού Δράματος και Θεάτρου 2. Από τον Ρομαντισμό μέχρι σήμερα, μτφ. Γ. Σαγκριώτης, Πλέθρον, Αθήνα 2012.
2. Manfred Pfister, The Theory and Analysis of Drama, trans. J. Halliday, CUP, Cambridge 1988. (Θα δοθούν σημειώσεις του διδάσκοντος που θα συνοψίζουν το εγχειρίδιο.)
3. Μάρτιν Έσσλιν, Το Θέατρο του Παραλόγου, μτφ. Μ Λυμπεροπούλου, Δωδώνη, Αθήνα 1996.
Β. Θεατρικά κείμενα.
1. Henrik Ibsen, Βρυκόλακες,
2. Αντόν Τσέχωφ, Οι τρεις αδελφές.
3. August Strindberg, Δεσποινίς Julie.
4. Eugene O’Neill, Πόθοι κάτω από τις λεύκες.
5. Luigi Pirandello, Έξι Πρόσωπα Ζητούν Συγγραφέα.
6. Bertolt Brecht, Αντιγόνη.
7. Tennessee Williams, Λεωφορείο ο Πόθος.
8. Eugène Ionesco, Φαλακρή τραγουδίστρια.
9. Samuel Beckett, Όχι εγώ.
10. Edward Albee, Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ;
11. Heiner Müller, Μήδειας Υλικό.
12. Sarah Kane, Ψύχωση 4.48.

Τρόπος εξέτασης: Γραπτή εξέταση.

E-class: https://eclass.upatras.gr/courses/THE738/

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ IV (ΝΕΟΤΕΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ)

Δεδομένου του σύνθετου χαρακτήρα της παράστασης (διαδικασία που χαρακτηρίζεται από αμεσότητα, “παροντικότητα”, αμφίπλευρη επικοινωνία κ.λπ.), στο Σεμινάριο IV διερευνώνται ζητήματα που, κατά περίπτωση, συνδέονται με τους εξής θεματικούς άξονες: (α) Η έννοια του σκηνοθέτη και η εξέλιξή της στον 20ο αιώνα. (β) Παλαιότερες και σύγχρονες μορφές παραστασιακής γραφής (performance, διαπολιτισμικό μεταμοντέρνο, μετα-αποικιοκρατικό, φεμινιστικό θέατρο) και θεωρίες της παράστασης. (γ) Ο ηθοποιός φωνή και σώμα στο θέατρο και τις παραστατικές τέχνες. (δ) Οι συνιστώσες του σκηνικού χώρου, η μουσική και ο φωτισμός από το εικαστικό θέατρο στην είσοδο της τεχνολογίας στη σκηνή. (ε) Θεατρολογική θεωρία και θεατρική κριτική. Υποδοχή και πρόσληψη της παράστασης. Ο κριτικός λόγος ως φορέας ιδεολογίας και αισθητικής. (στ) Η κριτική ως πηγή παραστασιακού υλικού. Οργάνωση, αρχειοθέτηση και αξιολόγηση ερευνητικού υλικού. (ζ) Ζητήματα ιστορίας του νεοελληνικού και ευρωπαϊκού θεάτρου: παραστασιολογική έρευνα (σε περιπτώσεις που υπάρχει το απαραίτητο υλικό) σχετική με περιόδους και σκηνοθετικές τάσεις συγκεκριμένων θεάτρων (π.χ. του Εθνικού Θεάτρου ή του Θεάτρου Τέχνης κ.ά.).

ΕΞΕΤΑΣΗ: Το Σεμινάριο IV εξετάζεται με γραπτή εργασία που κατατίθεται στο τέλος της εξεταστικής περιόδου (70%), και με προφορική παρουσίαση και γραπτή πρόοδο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων (30%).

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Aston, Elaine – Savona, George, Theatre as Sign-­system: A Semiotics of Text and Performance, Routledge, London and New York, 1991.

Balme, Christopher, Εισαγωγή στις Θεατρικές Σπουδές, μτφ. Ρ. Κοκκινάκης κ.ά., Πλέθρον, Αθήνα, 2012.

Counsell, Colin – Wolf, Laurie (eds.), Performance Analysis: An Introductory Coursebook, Routledge, London and New York, 2001.

Harrop, John, Acting, Routledge, London and New York, 1992.

Innes, Christopher – Shevtsova, Maria, The Cambridge Introduction to Theatre Directing, Cambridge University Press, Cambridge, 2013.

Fischer-Lichte, Erika – Benjamin Wihstutz (eds.) Performance and the Politics of Space: Theatre and Topology, Routledge, New York and Oxford, 2013.
Fischer-Lichte, Erika, “Reversing the hierarchy between text and performance”, European Review, 9.3 (2001): 277–291 (2001).

McAuley, Gay, Space in Performance: Making Meaning in the Theatre, UMI, Ann Arbor, 1999.

Pavis, Patrice, Contemporary Mise en Scène: Staging Theatre Today, trans. J. Anderson, Routledge, London and New York, 2013.

Σαμπατακάκης, Γ., “Έξω οι Ούνοι… Τα Θεατρικά Σκάνδαλα στην Επίδαυρο (Β’)”. Θεάτρου Πόλις 3-4 (2018): 8-21. https://www.academia.edu/35526144/

Σαμπατακάκης, Γ., “Μίμησιςήθοςδιάνοια. Οι εθνοκεντρικές παράμετροι της νεοελληνικής θεατρικής κριτικής”, Επιστημονική Επιθεώρηση Τεχνών του Θεάματος, 1 (2009): 185-223. https://www.academia.edu/8267950

Τσατσούλης, Δημήτρης, Σημεία γραφής κώδικες σκηνής στο σύγχρονο ελληνικό θέατρο, Νεφέλη, Αθήνα, 2007.