Ψηφιακές Υπηρεσίες για τους φοιτητές

Οδηγίες για την πλατφόρμα eclass

 • Site: eclass.upatras.gr
 • Το πλήρες εγχειρίδιο φοιτητή για το eclass θα το βρείτε εδώ. Οι πιο χρήσιμες ενότητες είναι οι: «Εγγραφή σε μάθημα», «Ανακοινώσεις», «Έγγραφα» και «Εργασίες».

Οδηγίες για το Teams

 • Η μία πλατφόρμα για τις τηλεδιαλέξεις που χρησιμοποιείται στο Παν. Πατρών είναι το Teams. Οι φοιτητές μπορούν να συνδέονται στις τηλεδιαλέξεις με το Teams από συστήματα Windows, MacOS, Linux, Android ή iOS. Μπορείτε να δείτε τους αναλυτικούς οδηγούς εγγραφής σε μαθήματα και συμμετοχής στις τηλεδιαλέξεις εδώ.

Οδηγίες για το Zoom

 • Η δεύτερη πλατφόρμα για τις τηλεδιαλέξεις που χρησιμοποιείται στο Παν. Πατρών είναι το Zoom. Οι φοιτητές μπορούν να συνδέονται στις τηλεδιαλέξεις με το Zoom από συστήματα Windows, MacOS, Linux, Android ή iOS. Μπορείτε να δείτε τους αναλυτικούς οδηγούς συμμετοχής στις τηλεδιαλέξεις εδώ.
 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούνται οι φοιτητές να συνδεθούν στο zoom με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό σύμφωνα με τις οδηγίες. Διαφορετικά, είναι πιθανό να μην επιτρέπεται να συνδεθούν σε κάποια μαθήματα.
 • Zoom video tutorials εδώ.

Ανακοινώσεις Τμήματος και Γραμματείας

Οι φοιτητές να πρέπει να παρακολουθούν καθημερινά τις ανακοινώσεις που αναρτώνται στο site του Τμήματος, ειδικά αυτές που αφορούν του προπτυχιακούς.

Ιδρυματικό email

Οι φοιτητές θα πρέπει να χρησιμοποιούν το ιδρυματικό τους email για την επικοινωνία με τη Γραμματεία και τους διδάσκοντες.
– Σύνδεση στο webmail: εδώ.
– Ρυθμίσεις για λήψη των email στο τηλέφωνο: εδώ.

Wifi / Eduroam

– Πληροφορίες εδώ.
– Οδηγίες σύνδεσης για Android: εδώ.
– Οδηγίες σύνδεσης για iOS: εδώ.
– Οδηγίες σύνδεσης για laptop: εδώ.
– Γενικές οδηγίες σύνδεσης: εδώ.

Απομακρυσμένη Πρόσβαση σε Ηλεκτρονικές Βιβλιοθήκες και Συλλογές

Η υπηρεσία VPN προσφέρει τη δυνατότητα στους χρήστες που βρίσκονται εκτός του φυσικού δικτύου του ιδρύματος να αποκτήσουν πρόσβαση σε ψηφιακές συλλογές και βιβλιοθήκες, όπως για παράδειγμα η L’Annee Philologique.
– Οι οδηγίες εγκατάστασης και σύνδεσης για Windows 10 είναι εδώ.

Σύνδεσμοι προς τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου

Στοιχεία επικοινωνίας μελών του Τμήματος

Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι Ετών

Ο ακαδημαϊκός υπεύθυνος κάθε έτους έχει την ευθύνη να ενημερώνει και να συμβουλεύει τους φοιτητές σχετικά με ζητήματα που αφορούν το Πρόγραμμα Σπουδών, καθώς επίσης να τους βοηθεί να οργανώσουν ορθολογικότερα το προσωπικό πρόγραμμα των σπουδών τους. Ο φοιτητής, αφού μελετήσει προσεκτικά τον Οδηγό Σπουδών που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος, μπορεί να επικοινωνεί με τον/την Υπεύθυνο/η του έτους μόνο μέσω e-mail (για όσο διάστημα διαρκεί η πανδημία), όπου θα πρέπει να αναφέρει το ζήτημα που τον απασχολεί και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας.

 • Α έτος: Επίκ. Καθηγήτρια κ. Ιωάννα Παπαγεωργίου, email: ipapag@upatras.gr
 • Β έτος: Επίκ. καθηγήτρια κ. Ελένη Καράμπελα, email: karabela@upatras.gr
 • Γ έτος: Αναπ. Καθηγητής κ. Iωάννης Πανούσης, email: panousis@upatras.gr
 • Δ έτος: Αναπ. Καθηγητής κ. Γεώργιος Σαμπατακάκης, email: gsampatak@upatras.gr
 • Επί πτυχίω: Αναπ. Καθηγήτρια κ. Αγγελική Ρόζη, email: rosia@upatras.gr

Τεχνική υποστήριξη

Οι φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτημα τεχνικής υποστήριξης εδώ. Οι τηλεφωνικές γραμμές για τεχνική υποστήριξη 2610997777 και 2610962600 λειτουργούν κανονικά, όμως για να αποφύγουμε υπερφόρτωση της υπηρεσίας, παρακαλούμε τους φοιτητές να τη χρησιμοποιούν ως έσχατο μέσο και μόνο αφότου έχουν μελετήσει προσεκτικά τις οδηγίες για τα εργαλεία και δε μπορούν να βρουν τη λύση εκεί.