Διδάσκοντες με σύμβαση ορισμένου χρόνου

Διδάσκοντες με σύμβαση ορισμένου χρόνου μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ

Παναγιώτης Δενδραμής (Ωρες συνεργασίας: Τρίτη 15.00 – 16.00) pdendramis@upatras.gr
Δημήτριος – Μάριος Κανελλάκης (Ωρες συνεργασίας: Τετάρτη 11.00 – 12.00) dkanellakis@upatras.gr
Σπυρίδων Τούλιος (Ωρες συνεργασίας: Τρίτη 15.00 – 16.00, Παρασκευή 15.00 – 16.00) stoulios@upatras.gr