Διδάσκοντες με σύμβαση ορισμένου χρόνου

Διδάσκοντες με σύμβαση ορισμένου χρόνου μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ

Λιγνάδης Ιωάννης – Ηλίας Ωρες συνεργασίας: Δευτέρα 10.00 – 12.00 lignades@yahoo.gr
lignades@upatras.gr
Παπανικολάου Βασιλική Ωρες συνεργασίας: Τετάρτη 11.00 – 12.00 vania_papan@hotmail.com
vaniapapan@upatras.gr
Βιογραφικό.
Σταυρογιαννοπούλου Έφη Ωρες συνεργασίας: Πέμπτη 14.00 – 15:00 estayrop@upatras.gr
efista67@yahoo.gr