Διδάσκοντες με σύμβαση ορισμένου χρόνου

Διδάσκοντες με σύμβαση ορισμένου χρόνου μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ

Παναγιώτης Δενδραμής (Ωρες συνεργασίας: Τρίτη 16.00 – 17.00) pdendramis@upatras.gr
Μαρία Μόσχου (Ωρες συνεργασίας: Πέμπτη 12.00 – 14.00) moschoumaria@upatras.gr
Νεκτάριος-Γεώργιος Κωνσταντινίδης (Ωρες συνεργασίας: Τετάρτη 13.00 – 14.00) nkonstadinid@upatras.gr
Φίλιππος Παππάς (Ωρες συνεργασίας: Πέμπτη 13.00 – 14.00) pappasphil@upatras.gr