Διδάσκοντες με σύμβαση ορισμένου χρόνου

Διδάσκοντες με σύμβαση ορισμένου χρόνου μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ

Παναγιώτης Δενδραμής (Ωρες συνεργασίας: Τρίτη 11.00 – 12.00) pdendramis@upatras.gr
Νεκτάριος-Γεώργιος Κωνσταντινίδης (Ωρες συνεργασίας: Τετάρτη 11.00 – 12.00) nkonstadinid@upatras.gr
Φίλιππος Παππάς (Ωρες συνεργασίας: Παρασκευή 14.00 – 15.00 και 18.00 – 19.00) pappasphil@upatras.gr