Βιβλιοθήκη του Τμήματος

Η Βιβλιοθήκη ανήκει στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών και βρίσκεται στο Α’ κτήριο του Τμήματος. Η ΒΘΣ (Βιβλιοθήκη Θεατρικών Σπουδών) παραμένει ανοικτή για το κοινό από τις 9.00 π.μ. μέχρι τις 14.00 μ.μ. (εκτός Σαββάτου και Κυριακής).

Αναζήτηση στο Νηρέα, τον online κατάλογο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης.

Επικοινωνία
Μανιά Θεοδώρα – τηλ. 2610962905

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά οι κατηγορίες χρηστών της ΒΘΣ, ο τρόπος έκδοσης της κάρτας χρήστη, το σύνολο των βιβλίων που μπορεί κάποιος να δανειστεί ταυτόχρονα, το χρονικό διάστημα δανεισμού και ο αριθμός ανανεώσεων. Ο πίνακας αυτός είναι συνοπτικός και συμβουλεύουμε να διαβάσετε τους αναλυτικούς κανόνες δανεισμού που τον ακολουθούν.

Κατηγορία Δανειζομένου

Χρονικό διάστημα

Αριθμός βιβλίων

Αριθμός ανανεώσεων

Αριθμός κρατήσεων

ΔΕΠ & και λοιποί διδάσκοντες του Τμήματος

6  μήνες

10

1

2

ΔΕΠ άλλων   Τμημάτων

15   ημέρες

5

1

2

Μεταπτ.  φοιτ. ΤΘΣ

15   ημέρες

5

1

2

Φοιτητ.   ΤΘΣ

15   ημέρες

3

2

Το Διοικητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου Πατρών (τακτικό και συμβασιούχοι) εξυπηρετούνται σύμφωνα με τους κανόνες των προπτυχιακών φοιτητών.

Υλικό

Το υλικό των συλλογών της ΒΚΠ διακρίνεται σε δανειζόμενο και μη δανειζόμενο. Μη δανειζόμενο υλικό σε γενικές γραμμές είναι τα λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, εγχειρίδια, βιβλία αναφοράς, περιοδικά, οπτικοακουστικό υλικό, βιβλία συγκεκριμένων συλλογών δωρεών. Κανένα αντίτυπο συλλογής δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να δανειστεί πριν καταχωριστεί στον κατάλογο και σφραγιστεί.

Κάρτα Χρήστη

Δικαίωμα δανεισμού έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι χρήστες της ΒΘΣ που είναι κάτοχοι έγκυρης κάρτας μέλους. Η κάρτα μέλους είναι αυστηρά προσωπική και εκδίδεται από τη ΒΚΠ μετά από σχετική αίτηση του χρήστη. Αυτό γίνεται υποβάλλοντας μια αίτηση είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση https://library.upatras.gr/card είτε με φυσική παρουσία στον χώρο της ΒΚΠ. Η έκδοση κάρτας για δεύτερη φορά, αφού έχει δηλωθεί στη Βιβλιοθήκη η απώλειά της πρώτης, πραγματοποιείται δωρεάν με την επίδειξη του πάσου του φοιτητή ή της αστυνομικής ταυτότητας του εξωτερικού χρήστη. Η έκδοση κάρτας για τρίτη φορά επιβαρύνεται με το ποσόν των 5 €. Επίσης, επιφέρει εξάμηνη ποινή διακοπής χρήσης των υπηρεσιών της ΒΚΠ.

Διάρκεια Δανεισμού

Το χρονικό διάστημα δανεισμού ποικίλει ανάλογα με την κατηγορία του χρήστη (ΔΕΠ, διδάσκοντες, ΜΦ, Φ) και την κατηγορία του βιβλίου (δανειζόμενο ή άλλης κατηγορίας). Το σύνολο των βιβλίων που μπορεί ένας χρήστης να δανειστεί ταυτόχρονα ποικίλει επίσης ανάλογα με την κατηγορία του χρήστη (ΔΕΠ, διδάσκοντες, ΜΦ, Φ ) και στον αριθμό αυτό συμπεριλαμβάνονται και τα βιβλία που ο χρήστης έχει ήδη δανειστεί και δεν έχει επιστρέψει.

Οι χρήστες της ΤΘΣ μπορούν να δανείζονται βιβλία για την διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών. Ο δανεισμός θα ξεκινάει από δύο (2) εβδομάδες πριν κλείσει η Βιβλιοθήκη και θα επιστρέφονται κατά την διάρκεια της πρώτης εβδομάδας που θα ανοίγει ξανά.

Επίσης θα μπορούν να δανείζονται βιβλία και την περίοδο των διακοπών των Χριστουγέννων και του Πάσχα, ο δανεισμός θα ξεκινάει την τελευταία εβδομάδα πριν ξεκινήσουν οι διακοπές και θα επιστρέφονται κατά την διάρκεια της πρώτης εβδομάδας

Διαγραφή μέλους

Προκειμένου οι φοιτητές να πάρουν πτυχίο ή να διαγραφούν από το Τμήμα τους, υποχρεούνται να παραδώσουν στη ΒΚΠ την κάρτα τους και βεβαιωθεί ότι δε χρωστούν βιβλία ή πρόστιμα. Η διαδικασία αυτή γίνεται με υπηρεσιακή αλληλογραφία μεταξύ της Γραμματείας του Τμήματος και της Βιβλιοθήκης. Αν διαπιστωθεί ότι κάποιο μέλος έχει εκκρεμότητες (π.χ. δανεισμένα βιβλία), για να πάρει τη σχετική βεβαίωση θα πρέπει να επικοινωνήσει με τη Βιβλιοθήκη και να τις διευθετήσει.

Επιστροφή βιβλίου

Ο χρήστης οφείλει να επιστρέψει το βιβλίο που έχει δανειστεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με τα χρονικά όρια της διάρκειας δανεισμού του βιβλίου. Στις περιπτώσεις καθυστερημένης επιστροφής βιβλίου δεν μπορεί να γίνει ανανέωση δανεισμού. Ο δανειζόμενος οφείλει να επιστρέψει το σχετικό υλικό στην κατάσταση που το παρέλαβε. Απαγορεύονται οι σημειώσεις, οι υπογραμμίσεις και γενικά κάθε αλλοίωση του εντύπου. Σε περίπτωση απώλειας ή αλλοίωσης του βιβλίου (σχισμένες ή λεκιασμένες σελίδες), ο δανειζόμενος υποχρεούται να το αντικαταστήσει..

Κρατήσεις

Όσον αφορά τις κρατήσεις βιβλίων κάθε χρήστης μπορεί να κάνει ταυτόχρονη κράτηση μέχρι 2 βιβλίων. Η κράτηση προηγείται της ανανέωσης.

Ανανέωση

Η ανανέωση δανεισμού ενός βιβλίου επιτρέπεται, εφόσον δεν έχει παρέλθει το χρονικό όριο επιστροφής του εντύπου και δεν έχει γίνει κράτησή του. Οι ανανεώσεις μπορούν να γίνονται είτε τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 2610 962905, είτε με την επίδειξη της κάρτας βιβλιοθήκης στον υπάλληλο της Βιβλιοθήκης.

Οι εκπρόθεσμες ανανεώσεις δεν επιτρέπονται.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ

Η Βιβλιοθήκη ανήκει στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών και βρίσκεται στο Α’ κτήριο του Τμήματος.

Ώρες Λειτουργίας

Η ΒΘΣ (Βιβλιοθήκη Θεατρικών Σπουδών) παραμένει ανοικτή για το κοινό από τις 9.00 π.μ. μέχρι τις 14.00 μ.μ. (εκτός Σαββάτου και Κυριακής). Λειτουργεί επίσης και απογευματινές ώρες ως αναγνωστήριο. Το ωράριο της απογευματινής λειτουργίας ανακοινώνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Διοικητική υποστήριξη

Η λειτουργία της Βιβλιοθήκης διευθύνεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος και εποπτεύεται από την επιτροπή Βιβλιοθήκης.

Διοικητικά η Βιβλιοθήκη υποστηρίζεται από έναν υπάλληλο (ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας), ο οποίος συμμετέχει στην επιτροπή της Βιβλιοθήκης ως εισηγητής.

 • Ο οποίος είναι υπεύθυνος για την λειτουργίας της ΒΘΣ.

 • Μεριμνά για τη διακίνηση πάσης φύσεως αλληλογραφίας.

 • Διεκπεραιώνει τις οικονομικές υποχρεώσεις της ΒΘΣ και τηρεί σχετικά αρχεία.

 • Μεριμνά για την πρόσκτηση βιβλιακού υλικού Τμήματος Θεατρικών Σπουδών.

 • Φροντίζει για την παραλαβή, σφράγιση, ταξινόμηση, ευρετηρίαση, καταλογογράφηση και συντήρηση του παραπάνω υλικού σύμφωνα με τα διεθνή βιβλιοθηκονομικά πρότυπα.

 • Είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση των χρηστών της ΒΘΣ.

 • Βοηθά τους χρήστες στις βιβλιογραφικές και θεματικές τους αναζητήσεις και τους καθοδηγεί/εκπαιδεύει στη χρήση των ηλεκτρονικών εργαλείων (βάσεις δεδομένων, Internet κ.α.).

 • Μεριμνά για την καλή λειτουργία των Αναγνωστηρίων

 • Φροντίζει για την εξυπηρέτηση των χρηστών της ΒΘΣ

 • Λειτουργεί την Υπηρεσία Δανεισμού

 • Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση των επιστροφών του δανεισμένου υλικού και την αποστολή υπομνηστικών για το καθυστερημένο υλικό.

 • Είναι υπεύθυνος για την τοποθέτηση του υλικού στα βιβλιοστάσια, τη συντήρησή του, τη βιβλιοδεσία, την αναβιβλιοδεσία, την απόσυρσή του και την απογραφή του.

 • Μεριμνά για τη μεταφορά των τευχών των περιοδικών της προηγουμένης ημερολογιακής χρονιάς στα κλειστά βιβλιοστάσια.

 • Μεριμνά για την τεχνική υποστήριξη του υπάρχοντος εξοπλισμού, κατά το μέτρο του δυνατού.

ΧΡΗΣΤΕΣ

Τους χώρους, τις συλλογές και τις υπηρεσίες της ΒΘΣ έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν:

 1. Τα μέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του ΤΘΣ, με δικαίωμα δανεισμού.

 2. Οι προπτυχιακοί φοιτητές του ΤΘΣ, με δικαίωμα δανεισμού.

 3. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες του ΤΘΣ, με δικαίωμα δανεισμού.

 4. Μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων και υπόλοιπο προσωπικό του ΠΠ, με δικαίωμα δανεισμού.

 5. Ακροατές φοιτητές, εξωτερικοί χρήστες, δηλαδή οποιοδήποτε άλλο άτομο της ευρύτερης κοινότητας που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το υλικό ή τις υπηρεσίες της ΒΚΠ για τις ερευνητικές του ανάγκες χωρίς δικαίωμα δανεισμού.

 6. Απόφοιτοι του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, οι οποίοι μπορούν να διατηρούν την κάρτα χρήστη με ετήσια διάρκεια. Οι απόφοιτοι μπορούν να κατέχουν κάρτα χρήστη Βιβλιοθήκης, αλλά χάνουν την ιδιότητα εάν μεσολαβήσει ένα έτος αδράνειας της.

 7. Οι κανόνες δανεισμού καθορίζουν τον ακριβή αριθμό βιβλίων που μπορούν να δανειστούν οι παραπάνω κατηγορίες χρηστών

 8. Οι φοιτητές/μεταπτυχιακοί χρήστες του ΤΘΣ υποχρεούνται να προσκομίζουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους «Βεβαίωση» ότι δεν χρωστούν βιβλία ή πρόστιμα στη ΒΚΠ, σε περίπτωση που παίρνουν μεταγραφή ή ολοκληρώνουν τον προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών τους. Η Βεβαίωση χορηγείται από τη ΒΘΣ και ΒΚΠ.

 9. Οι χρήστες της ΒΘΣ είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του προσωπικού και να σέβονται τον χώρο της, καθώς και τους συναδέλφους τους που έχουν ανάγκη από ένα περιβάλλον, το οποίο να τους διευκολύνει στη μελέτη και την εργασία τους. Οι χρήστες θα πρέπει να αποφεύγουν την άσκοπη ή επικίνδυνη χρήση των υποδομών της ΒΘΣ (π.χ. άσκοπη χρήση των εξόδων κινδύνου).

 10. Οι χρήστες της ΒΘΣ έχουν χρέος να είναι προσεκτικοί στον τρόπο χρήσης του υλικού και του εξοπλισμού της ΒΘΣ. Οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικού αποκαθίσταται ή αποζημιώνεται από τον χρήστη που την προκάλεσε.

 11. Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή και κατανάλωση τροφίμων ή ροφημάτων στους χώρους κοινού της ΒΘΣ.

 12. Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα στους χώρους της ΒΘΣ.

 13. Δεν επιτρέπεται η είσοδος στους χώρους της ΒΘΣ με οποιαδήποτε τσάντα (μικρή ή μεγάλη ή σακούλες). Επιτρέπεται η είσοδος μόνο με ειδικές τσάντες μεταφοράς Η/Υ, οι κάτοχοι των οποίων συμφωνούν σε έλεγχο από το προσωπικό της ΒΘΣ, εάν τεθεί θέμα ασφαλείας της συλλογής και των εγκαταστάσεων.

 14. Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος που αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης (π.χ. ομότιμοι καθηγητές, κ.ά.) διατηρούν, τιμής ένεκεν, όλα τα προνόμια-υποχρεώσεις δανεισμού και τη σχετική κάρτα μέλους.

 15. Μέλη ΔΕΠ ή οι διδάσκοντες που αποχωρούν, παραιτούνται ή λήγει η σύμβασή τους, χωρίς να συνταξιοδοτηθούν, οφείλουν να επιστρέψουν πριν από την αποχώρησή τους τα βιβλία και το λοιπό υλικό ή εξοπλισμό που έχουν δανειστεί, καθώς και την κάρτα δανεισμού. Η ΒΚΠ (Κεντρική του Πανεπιστημίου) ακυρώνει από μόνη της την ισχύ της κάρτας δανεισμού σε περίπτωση που το μέλος ΔΕΠ ή ο διδάσκων δεν την επιστρέψει. Η Γραμματεία του Τμήματος, στο οποίο το παραιτούμενο μέλος ΔΕΠ ή διδάσκων εργαζόταν, είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει τη ΒΘΣ για την επικείμενη αποχώρηση του μέλους ΔΕΠ ή διδάσκων και να ζητάει να της αποσταλεί βεβαίωση ότι δεν οφείλει βιβλία ή άλλο υλικό.

 16. Οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να σέβονται την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά στην προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων (copyright).

 17. Όλοι οι υποψήφιοι διδάκτορες του ΤΘΣ, πριν την ορκωμοσία τους, οφείλουν να καταθέτουν ένα αντίγραφο της εργασίας τους σε έντυπη μορφή στη ΒΚΠ και σε ηλεκτρονική μορφή στο ιδρυματικό αποθετήριο. Παράλληλα, όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να καταθέτουν στη ΒΚΠ ένα αντίγραφο της διπλωματικής τους εργασίας σε ηλεκτρονική μορφή στο ιδρυματικό αποθετήριο. Στους καταθέτες χορηγείται βεβαίωση για τις Γραμματείες των Τμημάτων τους από τη ΒΚΠ.

 18. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ενός χρήστη με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της ΒΘΣ ή στην περίπτωση απρεπούς συμπεριφοράς του προς το προσωπικό της ΒΘΣ, η Επιτροπή Βιβλιοθήκης της ΒΘΣ μπορεί μετά από πρόταση του προσωπικού της ΒΘΣ, να επιβάλλει την μόνιμη ή προσωρινή στέρηση του δικαιώματος δανεισμού αυτού του χρήστη. Την πρώτη φορά γίνεται σύσταση και καταγράφεται το γεγονός στην ηλεκτρονική κάρτα του χρήστη. Εφόσον ο χρήστης υποπέσει στο ίδιο σφάλμα δύο φορές επιβάλεται η προσωρινή στέρηση του δικαιώματος δανεισμού και εάν το επαναλάβει τρεις φορές μέσα στην ίδια ακαδημαϊκή χρονιά, τότε παραπέμπεται στο Πρυτανικό Συμβούλιο για να επιληφθεί του θέματος.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

Γενικοί κανόνες

 • Δικαίωμα δανεισμού έχουν οι εγγεγραμμένοι χρήστες της ΒΚΠ που είναι κάτοχοι έγκυρης κάρτας χρήστη.

 • Η κάρτα Χρήστη είναι αυστηρά προσωπική και εκδίδεται από τη ΒΚΠ μετά από σχετική αίτηση του χρήστη. Επανέκδοση κάρτας για πρώτη φορά, αφού έχει δηλωθεί στη βιβλιοθήκη η απώλειά της, πραγματοποιείται απλά με την επίδειξη του πάσου του φοιτητή ή της αστυνομικής ταυτότητας του εξωτερικού χρήστη. Η επανέκδοση κάρτας για δεύτερη φορά επιβαρύνεται με το ποσόν των 5 €. Η επανέκδοση κάρτας για τρίτη φορά επιφέρει εξάμηνη ποινή διακοπής των υπηρεσιών της ΒΚΠ.

 • Τα μέλη ΔΕΠ, οι διδάσκοντες και οι φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί) του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών και είναι κάτοχοι κάρτας δανεισμού επιτρέπεται να δανείζονται βιβλία. Το χρονικό διάστημα δανεισμού όμως ποικίλει ανάλογα με την κατηγορία του χρήστη (ΔΕΠ, ΜΦ, Φ) και την κατηγορία του βιβλίου (βιβλίο συχνής ή συνήθους χρήσης).

 • Ένα μέλος ΔΕΠ έχει τη δυνατότητα να δανειστεί βιβλία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μετά από γραπτή αίτησή του, όπου θα αναφέρει τους λόγους για τους οποίους αιτείται το παραπάνω. Την απόφαση για την υπέρβαση του κανονισμού την παίρνει ο Πρόεδρος ή η Επιτροπή Βιβλιοθήκης της ΒΘΣ.

 • Λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, handbooks, εγχειρίδια, βιβλία αναφοράς, κ.τλ. δε δανείζονται.

 • Τα περιοδικά δεν δανείζονται.

 • Κανένα αντίτυπο συλλογής δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να δανειστεί πριν να καταχωρηθεί στον κατάλογο και να σφραγιστεί.

 • Προκειμένου οι φοιτητές να πάρουν πτυχίο ή να διαγραφούν από το Τμήμα τους, υποχρεούνται να πάρουν βεβαίωση ότι δε χρωστούν βιβλία ή πρόστιμα και να διαγραφούν από τα μητρώα τους ή να μεταταγούν στην κατηγορία των Αποφοίτων. Για να πάρουν την παραπάνω βεβαίωση, θα πρέπει να επιστρέψουν όσα βιβλία έχουν δανειστεί ή να τα αντικαταστήσουν (εάν τα έχουν χάσει).

Διάρκεια & Ανανέωση Δανεισμού – Κράτηση Βιβλίου

 • Το χρονικό διάστημα δανεισμού ποικίλει ανάλογα με την κατηγορία του χρήστη (ΔΕΠ, ΜΦ, Φ).

 • Το σύνολο των βιβλίων που μπορεί ένας χρήστης να δανειστεί ταυτόχρονα ποικίλει επίσης ανάλογα με την κατηγορία του χρήστη.

 • Κάθε χρήστης μπορεί να κάνει ταυτόχρονη κράτηση μέχρι δύο (2) βιβλίων. Η κράτηση προηγείται της ανανέωσης.

 • Οι χρήστες της ΤΘΣ μπορούν να δανείζονται βιβλία για την διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών και την περίοδο των διακοπών των Χριστουγέννων και του Πάσχα.

 • Η ανανέωση δανεισμού ενός βιβλίου επιτρέπεται, εφόσον δεν έχει παρέλθει το χρονικό όριο επιστροφής του εντύπου και δεν έχει γίνει κράτησή του. Οι ανανεώσεις μπορούν να γίνονται είτε τηλεφωνικά, είτε με την επίδειξη της κάρτας βιβλιοθήκης στον υπάλληλο της Βιβλιοθήκης

 • Οι εκπρόθεσμες ανανεώσεις δεν επιτρέπονται.

Επιστροφή Βιβλίου – Καθυστερημένη Επιστροφή – Απώλεια Βιβλίου

 • Ο χρήστης οφείλει να επιστρέψει το βιβλίο που έχει δανειστεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με τα χρονικά όρια της διάρκειας δανεισμού του βιβλίου.

 • Σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής ενός βιβλίου, ο εν λόγω χρήστης δεν μπορεί να κάνει ανανέωση δανεισμού ούτε να δανειστεί άλλο μέχρι να επιστραφούν αυτά που χρωστάει.

 • Ο δανειζόμενος οφείλει να επιστρέψει το σχετικό υλικό στην κατάσταση που το παρέλαβε.

 • Απαγορεύονται οι σημειώσεις, οι υπογραμμίσεις και γενικά κάθε αλλοίωση του εντύπου.

 • Σε περίπτωση απώλειας ή αλλοίωσης του βιβλίου (σχισμένες, λεκιασμένες ή υπογραμμισμένες σελίδες), ο δανειζόμενος υποχρεούται να το αντικαταστήσει. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό η Επιτροπή της ΒΘΣ αποφασίζει για το ύψος της χρηματικής αποζημίωσης.

Απωλεσθέν αντίτυπο – Απωλεσθέν καθυστερημένο αντίτυπο

 • Αν κάποιος χάσει βιβλίο της ΒΘΣ, τότε θα πρέπει να το αντικαταστήσει με την ίδια ή νεότερη έκδοση του ή να καταβάλει το κόστος του σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς.

ΑΠΟΔΟΧΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΩΡΕΩΝ

Ο Πρόεδρος του Τμήματος και η επιτροπή της ΒΘΣ αποφασίζει για την αποδοχή δωρεάς ή μέρους δωρεάς λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις εξής προϋποθέσεις:

 • Το υλικό της δωρεάς εμπίπτει στους στόχους ανάπτυξης της συλλογής της.

 • Η αποδοχή της δωρεάς δεν συνεπάγεται υψηλό κόστος αποθήκευσης και συντήρησής της εκτός αν το κόστος αυτό αντισταθμίζεται από το υψηλό όφελος του αποκτήματος.

 • Η αξιολόγηση των δωρεών γίνεται από επιτροπή στην οποία συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ με συγγενές γνωστικό αντικείμενο. Για την αποδοχή ή μη της δωρεάς λαμβάνονται υπόψη παράμετροι όπως, η γενικότερη πολιτική ανάπτυξης της συλλογής, η τυχόν αναγκαιότητα δημιουργίας πολλαπλών αντιτύπων μέσα στη συλλογή, η φυσική κατάσταση του υλικού και οι όροι του δωρητή.

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ

 • Η ΒΘΣ διαθέτει φωτοαντιγραφικό μηχάνημα για την φωτοτύπιση υλικού που δε μπορεί να δανεισθεί..

 • Η ΒΘΣ υποχρεούται να αποδίδει τα συγγραφικά δικαιώματα.

 • Δεν επιτρέπεται η χρήση των φωτοαντιγραφικών της ΒΘΣ για την φωτοτύπιση υλικού που δεν ανήκει στη ΒΘΣ, όπως σημειώσεις κ.ά.

 • Οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να σέβονται την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά στην προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων (copyright).

Άλλες Πληροφορίες

Εκτός από τη Βιβλιοθήκη Θεατρικών Σπουδών, οι φοιτητές του Τμήματος μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών (Β.Υ.Π.) για την ανεύρεση ή την παραγγελία βιβλιογραφίας και άρθρων. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου (Β.Υ.Π.) διαθέτει επίσης σημαντικό αριθμό περιοδικών. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη διαθέτει ακόμη οπτικοακουστικό εργαστήριο, το οποίο παρέχει στους αναγνώστες της ΒΘΣ την δυνατότητα εκμάθησης ξένων γλωσσών (Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά, Ισπανικά και Ελληνικά). Tο ωράριο τροποποείται τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς και τις εορτές Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Πάσχα. Η ιστοσελίδα της ΒΥΠ για περισσότερες πληροφορίες είναι: library.upatras.gr