Διοικητική διάρθρωση

Πρόεδρος

Βασιλείου Αρετή, Καθηγήτρια

Αναπληρώτρια Προεδρος

Ρόζη Αγγελική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Συνέλευση του Τμήματος

Μέλη ΔΕΠ:

Βασιλείου Αρετή, Καθηγήτρια

Κυ­ρια­κός Κων­σταν­τί­νος, K­α­θη­γη­τής

Τσιτσιρίδης Σταύρος, Καθηγητής

Αρβανίτη Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Κουνάκη-Φιλιππίδη Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Μαρίνης Άγις, Αναπληρωτής Καθηγητής

Παπαγεωργίου Ιωάννα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Ρόζη Αγγελική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Σαβράμη Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Σαμπατακάκης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ζηροπούλου Κωνσταντίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια

Καράμπελα Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια

Ντι Νάπολι, Βαλεντίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια

Εκ­πρό­σω­ποι Ε.ΔΙ.Π.

Τα­κτι­κό μέ­λος: Βαρελάς Γιώργος

Εκ­πρό­σω­ποι Ε.Ε.Π.

Τα­κτι­κό μέ­λος: Μαντέλη Βασιλική

Α­να­πλη­ρω­μα­τι­κό μέ­λος: Ρο­ϊ­λού Ι­ω­άν­να

Εκ­πρό­σω­ποι Ε.T.E.Π.

Τα­κτι­κό μέ­λος: Μπερτσουκλή Αλεξάνδρα

Eκ­πρό­σω­ποι προπτυχιακών φοι­τη­τών (1)

Δεν έχουν οριστεί ακόμα.

Eκ­πρό­σω­ποι μεταπτυχιακών φοι­τη­τών (1)

Δεν έχουν οριστεί ακόμα.