Διοικητική διάρθρωση

Πρόεδρος

Σταύρος Τσιτσιρίδης, Καθηγητής

Αναπληρωτής Προεδρος

Κωνσταντίνος Κυριακός, Kαθηγητής

Συνέλευση του Τμήματος

Καθηγητές – Λέκτορες:

Τσιτσιρίδης Σταύρος, Καθηγητής

Κυ­ρια­κός Κων­σταν­τί­νος, K­α­θη­γη­τής

Αρβανίτη Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Βασιλείου Αρετή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Ρόζη Αγγελική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Σαβράμη Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Σωτηροπούλου Χρυσάνθη, Επίκουρη Καθηγήτρια

Παπαγεωργίου Ιωάννα, Επίκουρη Καθηγήτρια

Πανούσης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής

Σαμπατακάκης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής

Κουνάκη-Φιλιππίδη Αικατερίνη, Επίκουρη Καθηγήτρια

Μαρίνης Άγις, Επίκουρος Καθηγητής

Ζηροπούλου Κωνσταντίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια

Καράμπελα Ελένη, Λέκτορας

Εκ­πρό­σω­ποι Ε.ΔΙ.Π.

Τα­κτι­κό μέ­λος: Βαρελάς Γιώργος

Εκ­πρό­σω­ποι Ε.Ε.Π.

Τα­κτι­κό μέ­λος: Φραγκή Μαρία

Α­να­πλη­ρω­μα­τι­κό μέ­λος: Ρο­ϊ­λού Ι­ω­άν­να

Εκ­πρό­σω­ποι Ε.T.E.Π.

Τα­κτι­κό μέ­λος: Μπερτσουκλή Αλεξάνδρα

Eκ­πρό­σω­ποι προπτυχιακών φοι­τη­τών (1)

Δεν έχουν οριστεί ακόμα.

Eκ­πρό­σω­ποι μεταπτυχιακών φοι­τη­τών (1)

Δεν έχουν οριστεί ακόμα.