Διοικητική διάρθρωση

Πρόεδρος

Παπαγεωργίου Ιωάννα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Αντιπρόεδρος

Ρόζη Αγγελική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Συνέλευση του Τμήματος

Μέλη ΔΕΠ:

Βασιλείου Αρετή, Καθηγήτρια

Κυ­ρια­κός Κων­σταν­τί­νος, K­α­θη­γη­τής

Σταματοπούλου Δέσποινα, Καθηγήτρια

Τσιτσιρίδης Σταύρος, Καθηγητής

Αρβανίτη Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Κουνάκη-Φιλιππίδη Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Μαρίνης Άγις, Αναπληρωτής Καθηγητής

Παπαγεωργίου Ιωάννα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Ρόζη Αγγελική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Σαβράμη Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Σαμπατακάκης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Αντώνιος Βολανάκης, Επίκουρος Καθηγητής

Ζηροπούλου Κωνσταντίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια

Καράμπελα Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια

Ντι Νάπολι, Βαλεντίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια

Εκ­πρό­σω­ποι Ε.ΔΙ.Π.

Τα­κτι­κό μέ­λος: Βαρελάς Γιώργος

Εκ­πρό­σω­ποι Ε.Ε.Π.

Τα­κτι­κό μέ­λος: Ρο­ϊ­λού Ι­ω­άν­να

Α­να­πλη­ρω­μα­τι­κό μέ­λος: Μαντέλη Βασιλική

Εκ­πρό­σω­ποι Ε.T.E.Π.

Τα­κτι­κό μέ­λος: Μπερτσουκλή Αλεξάνδρα

Eκ­πρό­σω­ποι προπτυχιακών φοι­τη­τών (1)

Δεν έχουν οριστεί ακόμα.

Eκ­πρό­σω­ποι μεταπτυχιακών φοι­τη­τών (1)

Δεν έχουν οριστεί ακόμα.