Γραμματεία

Γραμματεία

Email Γραμματείας: theatrical-studies@upatras.gr
Τηλέφωνο Γραμματείας: 2610962925
Φωτεινός Δημήτριος Γραμματέας τηλ. 2610962906 email : dfotinos@upatras.gr
Φωτοπούλου Θεοδώρα Διοικητική Υπάλληλος τηλ. 2610962907 email : dfotop@upatras.gr
Ψαρρού Χρυσούλα Διοικητική Υπάλληλος τηλ. 2610962908 email : psarrou@upatras.gr
Δώρα Μανιά Υπεύθυνη της Βιβλιοθήκης του Τμήματος τηλ. 2610962905 email : mania@upatras.gr