Δηλώσεις μαθημάτων

Κάθε φοιτητής που επιθυμεί να εξεταστεί στα πλαίσια της διπλής εξεταστικής του Χειμερινού Εξαμήνου 2021-2022 υποχρεούται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τη συναφή απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, να δηλώσει εκ νέου τα μαθήματα του Εαρινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2020-2021.

H δήλωση των μαθημάτων της διπλής εξεταστικής θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα από 1-12-2021 έως 15-12-2021.

Οι φοιτητές που έχουν εγγραφεί στο Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 και μετά, θα κάνουν τις δηλώσεις τους μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας, χρησιμοποιώντας το UPnetID τους.

Οι φοιτητές που έχουν εγγραφεί στο Τμήμα το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 και παλαιότερα, θα κάνουν τις δηλώσεις τους μέσω της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Υποβολής Δήλωσης Μαθημάτων, χρησιμοποιώντας τον ΑΜ και το συνθηματικό (password) που τους είχε εκδώσει το Τμήμα κατά την εγγραφή τους.

Απαραίτητες διευκρινίσεις έχουν αναρτηθεί στις Ανακοινώσεις Προπτυχιακών.