Δηλώσεις μαθημάτων


Οι επί πτυχίω φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στα πλαίσια της διπλής εξεταστικής του Εαρινού Εξαμήνου 2023-2024 υποχρεούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τη συναφή απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, να δηλώσουν εκ νέου τα υποχρεωτικά και τα επιλεγόμενα μαθήματα του προηγούμενου εξαμήνου.

H δήλωση των μαθημάτων της διπλής εξεταστικής θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα από 21/5/2024 έως 31/5/2024.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι δηλώσεις αφορούν μόνο τα χειμερινά μαθήματα που εξετάστηκαν κατά το Φεβρουάριο 2024.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν θα δοθεί παράταση για την υποβολή δηλώσεων μαθημάτων και δεν θα γίνουν δεκτές αιτήσεις για την εκπρόθεσμη δήλωση μαθημάτων, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 281/11-5-2022 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Οι φοιτητές που έχουν εγγραφεί στο Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 και μετά, θα κάνουν τις δηλώσεις τους μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας, χρησιμοποιώντας το UPnetID τους.

Οι φοιτητές που έχουν εγγραφεί στο Τμήμα το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 και παλαιότερα, θα κάνουν τις δηλώσεις τους μέσω της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Υποβολής Δήλωσης Μαθημάτων, χρησιμοποιώντας τον ΑΜ και το συνθηματικό (password) που τους είχε εκδώσει το Τμήμα κατά την εγγραφή τους.

Απαραίτητες διευκρινίσεις έχουν αναρτηθεί στις Ανακοινώσεις Προπτυχιακών.