Δηλώσεις μαθημάτων

Οι δηλώσεις μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-24 θα πραγματοποιηθούν από 6/11/2023 έως και 1/12/2023.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν θα δοθεί παράταση για την υποβολή δηλώσεων μαθημάτων και δεν θα γίνουν δεκτές αιτήσεις για την εκπρόθεσμη δήλωση μαθημάτων, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 281/11-5-2022 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Οι φοιτητές που έχουν εγγραφεί στο Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 και μετά, θα κάνουν τις δηλώσεις τους μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας, χρησιμοποιώντας το UPnetID τους.

Οι φοιτητές που έχουν εγγραφεί στο Τμήμα το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 και παλαιότερα, θα κάνουν τις δηλώσεις τους μέσω της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Υποβολής Δήλωσης Μαθημάτων, χρησιμοποιώντας τον ΑΜ και το συνθηματικό (password) που τους είχε εκδώσει το Τμήμα κατά την εγγραφή τους.

Απαραίτητες διευκρινίσεις έχουν αναρτηθεί στις Ανακοινώσεις Προπτυχιακών.