Δηλώσεις μαθημάτων

Οι επι πτυχίω φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στα πλαίσια της διπλής εξεταστικής του Εαρινού Εξαμήνου 2021-2022 υποχρεούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τη συναφή απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, να δηλώσουν εκ νέου τα υποχρεωτικά μαθήματα του Χειμερινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2021-2022.

H δήλωση των μαθημάτων της διπλής εξεταστικής θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα από 9-5-2022 έως 22-5-2022.

Οι φοιτητές που έχουν εγγραφεί στο Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 και μετά, θα κάνουν τις δηλώσεις τους μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας, χρησιμοποιώντας το UPnetID τους.

Οι φοιτητές που έχουν εγγραφεί στο Τμήμα το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 και παλαιότερα, θα κάνουν τις δηλώσεις τους μέσω της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Υποβολής Δήλωσης Μαθημάτων, χρησιμοποιώντας τον ΑΜ και το συνθηματικό (password) που τους είχε εκδώσει το Τμήμα κατά την εγγραφή τους.

Απαραίτητες διευκρινίσεις έχουν αναρτηθεί στις Ανακοινώσεις Προπτυχιακών.