Μέλη ΕΕΠ

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.)

Γεωργακοπούλου Δέσποινα (“Υποκριτική”) Ωρες συνεργασίας: Δευτέρα 15.00 – 16.00, Τρίτη 12.00 – 14.00 τηλ. (2610) 96.29.19
despinag@upatras.gr Προσωπική ιστοσελίδα – Μαθήματα
Κορδέλλου Αγγελική (Ιστορία της όπερας του 20ού αιώνα και Διαθεματικές προσεγγίσεις του μαθήματος της μουσικής με έμφαση στη θεατρική αγωγή) Ωρες Συνεργασίας: Τρίτη 12.00 – 14.00 (Στη βιβλιοθήκη του Τμήματος), Τετάρτη 10.00 – 12.00 (Στη βιβλιοθήκη του Τμήματος) τηλ. (2610) 99.77.36
akordellou@upatras.gr
akordelou@yahoo.gr
Βιογραφικό σημείωμα σε Ελληνικά και Αγγλικά – CV in Greek and English
Μαντέλη Βασιλική (Εργαστήριο Θεατρικής Μετάφρασης, Αμερικανικό Θέατρο I, Αμερικανικό Θέατρο ΙΙ, Δραματουργική Ανάλυση ΙΙ: Κείμενα της νεότερης δραματουργίας και Το Θέατρο του Σαίξπηρ) Ωρες Συνεργασίας: Δευτέρα 15.00 – 16.00 (γρφ. κκ Γεωργακοπούλου & Φραγκή), Τρίτη 10.00 – 12.00 (Βιβλιοθήκη ΤΘΣ) τηλ. (2610) 99.77.83
manteliv@upatras.gr
Βιογραφικό (english cv)
ORCID
Ροϊλού – Παναγοδημητρακοπούλου Ιωάννα (“Όροι και συντελεστές της παράστασης”) Ωρες Συνεργασίας: Τετάρτη 15.00 – 17.00, Πέμπτη 15.00 – 16.00 τηλ. (2610) 96.29.11

roilou@upatras.gr
Προσωπική ιστοσελίδα

Φραγκή Μαρία
Διδακτική του Θεάτρου I – Εισαγωγή στην θεατρική αγωγή και Το θέατρο για παιδιά και εφήβους (περιγραφές). Εκπαιδευτική άδεια.
τηλ. (2610) 99.77.84
mariafragi1@gmail.com
mfragi@upatras.gr
Βιογραφικό

Ε.Ε.Π. (Διδάσκαλοι Ξένων Γλωσσών)

Στοιχεία επικοινωνίας

  • Αικατερίνη Σπηλιοπούλου (Αγγλικά)
  • Βελισσάριος Ανδρέας (Γαλλικά)
  • Φρειδερίκη Σάββα (Γερμανικά)