Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι Ετών

Ο ακαδημαϊκός υπεύθυνος κάθε έτους έχει την ευθύνη να ενημερώνει και να συμβουλεύει τους φοιτητές σχετικά με ζητήματα που αφορούν το Πρόγραμμα Σπουδών, καθώς επίσης να τους βοηθεί να οργανώσουν ορθολογικότερα το προσωπικό πρόγραμμα των σπουδών τους. Ο φοιτητής, αφού μελετήσει προσεκτικά τον Οδηγό Σπουδών που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος, μπορεί να επικοινωνεί με τον/την Υπεύθυνο/η του έτους.

  • Α έτος: Αναπ. Καθηγήτρια κ. Αικατερίνη Σαβράμη, email: savrami@upatras.gr
  • Β έτος: Επίκ. καθηγήτρια κ. Ελένη Καράμπελα, email: karabela@upatras.gr
  • Γ έτος: Αναπ. Καθηγήτρια κ. Αικατερίνη Αρβανίτη, email: karv@upatras.gr
  • Δ έτος: Αναπ. Καθηγητής κ. Γεώργιος Σαμπατακάκης, email: gsampatak@upatras.gr
  • Επί πτυχίω: Αναπ. Καθηγήτρια κ. Αγγελική Ρόζη, email: rosia@upatras.gr