Γενικά για το τμήμα

Το ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ιδρύθηκε το 1989 (Π.Δ. 378/89) και δέχθηκε φοιτητές για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 1992/1993. Ήταν από τα πρώτα Τμήματα της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Το πτυχίο τετραετούς φοίτησης του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών είναι θεωρητικής κατεύθυνσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην σπουδή του αρχαίου ελληνικού θεάτρου. Το Τμήμα έχει 15 μέλη Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), με γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με το αρχαίο ελληνικό και το νεότερο θέατρο, με την νεότερη λογοτεχνία, τη θεωρία της λογοτεχνίας, την ιστορία του κινηματογράφου και την ιστορία της τέχνης. Διδάσκουν επίσης 6 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και ένα μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και αρκετοί συμβασιούχοι διδάσκοντες. Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές ανέρχονται στους 833. Από το 2004/2005 λειτουργεί επίσης διετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για το “Το Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο και η πρόσληψή του”, στο οποίο διδάσκουν μέλη Δ.Ε.Π του Τμήματος και διακεκριμένοι επιστήμονες εκτός του Τμήματος. Το Τμήμα εκδίδει επίσης το διεθνές επιστημονικό περιοδικό για το Αρχαίο Θέατρο με τον τίτλο “Λογεῖον”.

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Πανούσης

Αναπληρωτής Καθηγητής