Αφυπηρετήσαντες

Κρέεμπ Μάρτιν “Αρχαιολογία του Αρχαίου Θεάτρου” Διεύθυνση email: kreeb@upatras.gr
Κορώνη Αθηνά “Θεατρολογία” Διεύθυνση email: acoronis@upatras.gr
Πανούσης Ιωάννης “Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο και Δράμα”. jpanous@otenet.gr panousis@upatras.gr Προσωπική ιστοσελίδα
Σωτηροπούλου Χρυσάνθη “Ιστορία και Θεωρία του Κινηματογράφου” Διεύθυνση email: xsotirop@upatras.gr