Αφυπηρετήσαντες

Κρέεμπ Μάρτιν “Αρχαιολογία του Αρχαίου Θεάτρου” kreeb@upatras.gr
Βιογραφικό
Δημοσιεύσεις
Κορώνη Αθηνά “Θεατρολογία” acoronis@upatras.gr, acoronis@yahoo.com
Βιογραφικό (CV in English)
Πανούσης Ιωάννης “Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο και Δράμα”. jpanous@otenet.gr panousis@upatras.gr Προσωπική ιστοσελίδα
Σωτηροπούλου Χρυσάνθη “Ιστορία και Θεωρία του Κινηματογράφου” xsotirop@upatras.gr
Βιογραφικό