Μέλη ΕΔΙΠ

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

Βαρελάς Γιώργος “Ψηφιακές τεχνολογίες και εφαρμογές στο θέατρο, στον κινηματογράφο και στις παραστατικές τέχνες” Ώρες συνεργασίας: Τετάρτη 12:00-14:00, Πέμπτη 12:00-14:00. τηλ. (2610) 96.29.00 barelas@upatras.gr