Προσωπική ιστοσελίδα Κωνσταντίνου Κυριακού

Βιογραφικό

Συγγραφικό έργο

CV (english edt)

Résumés (Le CV français)

Περιλήψεις δημοσιεύσεων

Biblionet1

Biblionet2

Μαθήματα – Σεμινάρια.

Α. Μεγάλες Θεωρίες της Υποκριτικής

Β. Το Θέατρο του 19ου αιώνα. Ρεαλισμός, νατουραλισμός, ψυχολογικό δράμα

Γ. Θεωρίες Ταυτοτήτων στο Θέατρο και τον Κινηματογράφο


Πρόσφατα άρθρα

Πρόσφατες κριτικές