ΕΤΕΠ

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)

Μπερτσουκλή Αλεξάνδρα τηλ. (2610) 96.99.00 Fax (2610) 96.93.70 bertsukl@upatras.gr
Βαρελάς Γιώργος τηλ. (2610) 96.29.00 barelas@upatras.gr