Γραμματεία

Γραμματεία

Φωτεινός Δημήτριος Γραμματέας τηλ. (2610) 96.93.60 email : dfotinos@upatras.gr
Φωτοπούλου Θεοδώρα Διοικητική Υπάλληλος τηλ. (2610) 96.93.97 email : dfotop@upatras.gr
Χαρακίδας Γεώργιος Διοικητικός Υπάλληλος τηλ. (2610) 99.77.73 email : gharak@upatras.gr
Ψαρρού Χρυσούλα Διοικητική Υπάλληλος τηλ. (2610) 96.93.59 email : psarrou@upatras.gr
Δώρα Μανιά Υπεύθυνη της Βιβλιοθήκης του Τμήματος τηλ. (2610) 96.99.01 email : mania@upatras.gr
Email Γραμματείας: theatrical-studies@upatras.gr