ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013-2014

Κάθε φοιτητής, προκειμένου να διατηρήσει τη φοιτητική του ιδιότητα, οφείλει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 4009/6-11-2011), να εγγραφεί ή να ανανεώσει την εγγραφή του, στην αρχή κάθε Εξαμήνου, Χειμερινού ή Εαρινού, δηλώνοντας τα μαθήματα που θα παρακολουθήσει.

H εγγραφή ή ανανέωση εγγραφής των φοιτητών στο Χειμερινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 γίνεται με την ηλεκτρονική δήλωση των μαθημάτων (υποχρεωτικών και επιλογής) του Χειμερινού Εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους και θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα από 18/12/2013 έως 17/1/2014.

Για την ηλεκτρονική δήλωση των μαθημάτων οι φοιτητές χρειάζεται να έχουν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης (εκτός αυτών που ισχύουν για τη δήλωση συγγραμμάτων). Τα στοιχεία αυτά ισχύουν για όλη τη διάρκεια φοίτησης τους στο Τμήμα.

Επισημαίνουμε ότι μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των δηλώσεων, το ηλεκτρονικό σύστημα θα κλειδώσει, αποκλείοντας έτσι τους φοιτητές/τριες από την παραπάνω δυνατότητα δήλωσης μαθημάτων.

Oι φοιτητές/τριες θα πρέπει να υποβάλουν τη δήλωσή τους στη Γραμματεία σε έντυπη μορφή, δηλ. εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη. Οι ίδιοι παρακαλούνται επίσης, προς διευκόλυνση δική τους και της Γραμματείας, να ρίχνουν τις δηλώσεις στη θυρίδα που υπάρχει αμέσως μετά την είσοδό τους στο κτίριο της Γραμματείας (κτίριο Α).

Υπενθυμίζουμε ότι οι φοιτητές πρέπει να κάνουν και τη δήλωση των συγγραμμάτων τους στον ΕΥΔΟΞΟ έως την Παρασκευή 20-12-2013 και να τα παραλάβουν μέχρι την Τετάρτη 15/1/2014

► ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Οι φοιτητές να μελετούν προσεκτικά τις πληροφορίες που δίνονται στο ηλεκτρονικό έντυπο της δήλωσης

►Οι πρωτοετείς φοιτητές να μην παραλείπουν να δηλώνουν και τα υποχρεωτικά μαθήματα πέραν των επιλεγομένων.

►Το εμπρόθεσμο της υποβολής της δήλωσης μαθημάτων κατοχυρώνεται με την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης.
Η υποβολή της δήλωσης στη Γραμματεία σε έντυπη μορφή, μπορεί να γίνει και αφού παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία δηλ. μετά τις 17-12-2013, το αργότερο όμως μέχρι και τις 24-1-2014.

►Οι αιτήσεις των φοιτητών για αλλαγές ή αντιστοιχίσεις μαθημάτων θα γίνονται αποκλειστικά κατά το χρονικό διάστημα των δηλώσεων μαθημάτων του κάθε Εξαμήνου.

►Οι φοιτητές να μην παραλείπουν να γράφουν στο έντυπο της δήλωσης τη δ/νση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου (e-mail) καθώς και το κινητό και σταθερό τους τηλέφωνο.

18-12-2014, (αρμόδ. υπάλλ.:Δ. Φωτοπούλου)