ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «Αρχαία ελληνική τραγωδία ΙΙ: Σοφοκλής»


1. Κείμενα: α) Σοφοκλής, Οἰδίπους Τύραννος (ολόκληρη η τραγωδία, όπως αναλύθηκε στη διάρκεια των παραδόσεων). β) Σοφοκλής, Τραχίνιαι (ανάγνωση της τραγωδίας). γ) Σοφοκλής, Οἰδίπους ἐπὶ Κολωνῷ (ανάγνωση της τραγωδίας).
2. Lesky, Albin, Η Τραγική ποίηση των Ελλήνων, μτφρ. Νίκος Χ. Χουρμουζιάδης, εκδόσεις ΜΙΕΤ, Α΄ τ., Αθήνα ²1990 & Β΄ τ., Αθήνα ²1993. [Α΄ τόμος, οι σελίδες 283-301, 347-382 και 414-428].
3. Segal, Ch., Οιδίπους Τύραννος: Τραγικός ηρωισμός και τα όρια της γνώσης, μτφρ. Ε. Δ. Μακρυγιάννη & Ι. – Θ. Παπαδημητρίου, Αθήνα 2001, σσ. 109-194.
4. Όλο το υλικό που δόθηκε σε φωτοτυπίες στη διάρκεια των παραδόσεων.

(Υλικό σε ηλεκτρονική μορφή έχει κατατεθεί στο γραφείο της κυρίας Μπερτσουκλή)

Πάτρα, 20 Δεκεμβρίου 2013

Ο διδάσκων
Γιάννης Α. Πανούσης