Εξεταστέα ύλη του μαθήματος “Επτανησιακό Θέατρο” της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2015

ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ – ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
Πληροφορούμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που είχαν δηλώσει το μάθημα “Το επτανησιακό θέατρο” κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008-09 ότι η εξέταση θα διεξαχθεί στις 15 Σεπτεμβρίου με ευθύνη της κ. Ζηροπούλου. Το σώμα των άρθρων της εξεταστέας ύλης βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του Τμήματος κα θα παραλαμβάνεται από την κ. Μανιά. Τα κείμενα των εξεταζόμενων θεατρικών έργων θα βρίσκονται στο γραφείο της κ. Μπερτσουκλή και στη Βιβλιοθήκη.
Τονίζεται ότι δικαιούνται να συμμετέχουν στην εξέταση του μαθήματος μόνο όσοι και όσες είχαν δηλώσει και παρακολουθήσει την παράδοση της κ. Ζηροπούλου.