Αναπλήρωση μαθήματος Αριστοτέλους Περί Ποιητικής

Στο μάθημα του κ. Μαρίνη
«Αριστοτέλους Περί Ποιητικής»
θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση
την Πέμπτη 14 /1/ 2016 και ώρα 12.00-15.00
(αίθουσα Β2)