Ημερομηνία εξέτασης γερμανικής και ρωσικής γλώσσας – Εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου Φεβρουρίου 2016

06 Φεβρουαρίου 2016 ( Σάββατο)

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ι, ΙΙΙ

09.30 – 11.30 π.μ

ΑΙΘ : T15 ( ΠΤΔΕ)

Η Διδάσκουσα

Σάββα Φρειδερίκη Τηλ: 997-705 email: fsava@upatras.gr

06 Φεβρουαρίου 2016 ( Σάββατο )

ΡΩΣΙΚΑ Ι, ΙΙΙ

11.30 – 13.30 μ.μ

ΑΙΘ : T10, T11,Τ12 ( ΠΤΔΕ)

Η Διδάσκουσα
Ιωαννίδου Νούλα Τηλ: 997-703 email: ioannid@upatras.gr