Ανακοίνωση για κατάθεση δικαιολογητικών μετεγραφέντων φοιτητών ακαδ. έτους 2015-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Παρακαλούνται οι φοιτητές που εγκρίθηκε η μετεγγραφή τους στο Τμήμα μας από το Υπουργείο Παιδείας να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος από τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016 έως και την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016 και ώρες 9.00 έως 13.00 για να προσκομίσουν την αίτηση που υπέβαλαν ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Παιδείας καθώς και τα δικαιολογητικά τα οποία δηλώθηκαν στην ανωτέρω αίτηση, ώστε να πραγματοποιηθεί ο απαιτούμενος έλεγχος, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.
Οι φοιτητές που πρέπει να προβούν στις ανωτέρω ενέργειες είναι οι κάτωθι:
1. Ελένη Παπασωτήρη
2. Διαμάντω Νικολακοπούλου
3. Αντιγόνη Σοφιανοπούλου
4. Μαργαρίτα Αναστασιάδη
5. Αρετή-Παναγιώτα Πουλακάκου
6. Παναγιώτα Σκούρη