Ανακοίνωση για το στεγαστικό επίδομα έτους 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Σας γνωρίζουμε ότι δικαιούχοι για το στεγαστικό φοιτητικό επίδομα είναι οι φοιτητές του Α, Β, Γ και Δ έτους η μόνιμη κατοικία των οποίων είναι σε άλλη πόλη και έχουν νοικιάσει σπίτι στην Πάτρα.
Στους φοιτητές του Α έτους δίδεται πιστοποιητικό εγγραφής ενώ στους φοιτητές του Β, Γ και Δ έτους δίδεται πιστοποιητικό στο οποίο αναγράφεται ότι πέρασαν επιτυχώς τουλάχιστον τα μισά μαθήματα του προγράμματος σπουδών του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους.
Οι αιτήσεις για τα πιστοποιητικά του στεγαστικού επιδόματος πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Τμήματος εντός του ημερολογιακού έτους 2016.
Το πιστοποιητικό που θα δοθεί από τη Γραμματεία καθώς και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που ορίζει ο νόμος θα κατατεθούν στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών εντός του ημερολογιακού έτους 2016.
Από τη Γραμματεία, 29-1-2016.