Αλλαγή ημερομηνίας εξέτασης του μαθήματος Αρχαία ελληνική τραγωδία IΙΙ: Ευριπίδης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εξετάσεις του μαθήματος
«Αρχαία ελληνική τραγωδία ΙΙΙ: Ευριπίδης»
της 1/2/2016
δεν θα πραγματοποιηθούν
λόγω ασθένειας της διδάσκουσας.
Οι εξετάσεις θα μεταφερθούν
την Τρίτη 9/2/2016 ώρες 12.00 – 15.00
(αίθουσα Β1)

Από τη Γραμματεία