Εγγραφές επιτυχόντων κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδ. έτους 2015-2016

 Εγγραφές επιτυχόντων κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδ. έτους 2015-2016:

 

Οι εγγραφές των επιτυχόντων κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδ. έτους 2015-2016:

 

  1. Βασιλική Αγγελοπούλου
  2. Βασιλική Καζαμία
  3. Αικατερίνη Μπιλάλη
  4. Ελένη Χάντζου

 

θα πραγματοποιηθούν από Δευτέρα 8-2-2016 έως Παρασκευή 12-2-2016 και ώρες 9.00 έως 13.00 στη Γραμματεία του Τμήματος.

 

 

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να έχουν μαζί τους οι ενδιαφερόμενοι είναι τα εξής:

 

  • Ευκρινές αντίγραφο πτυχίου
  • Ευκρινές αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  • Υπεύθυνη Δήλωση περί μη εγγραφής του φοιτητή/τριας σε άλλο Τμήμα (δίδεται από τη Γραμματεία)
  • Ατομικό Στατιστικό Δελτίο (ΣΕ-11) (δίδεται από τη Γραμματεία)
  • Αποφοιτήριο ή Πιστοποιητικό διαγραφής (σε περίπτωση προηγούμενης εγγραφής του φοιτητή/τριας σε άλλο Τμήμα)

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

3 Φεβρουαρίου 2016