Ανακοίνωση για το μάθημα “ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ IV: ΝΕΟΤΕΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ”

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ IV: ΝΕΟΤΕΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΤΜΗΜΑ 2 – Διδάσκων ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι φοιτητές που προτίθενται να παρακολουθήσουν το ανωτέρω Σεμινάριο θα πρέπει να γνωρίζουν τα ακόλουθα:
1. Η παρουσία όλων των ενδιαφερομένων φοιτητών στο πρώτο μάθημα είναι υποχρεωτική. Κατά το πρώτο μάθημα της Πέμπτης,
α. θα καταρτισθούν οι κατάλογοι όσων φοιτητών εγγραφούν στο Τμήμα β. θα δοθούν τα θέματα εργασιών του Σεμιναρίου. Σε κανέναν φοιτητή δεν θα δοθεί θέμα κατόπιν της πρώτης συνάντησης-μαθήματος αλλά και ούτε θα γίνει δεκτός στο συγκεκριμένο Τμήμα του Σεμιναρίου.
2. Οι παρουσίες στις εργασίες του Σεμιναρίου είναι, ως γνωστόν, υποχρεωτικές ενώ επιτρέπονται, το μέγιστο, δύο (2) δικαιολογημένες απουσίες σε όλο το εξάμηνο. Όσοι φοιτητές θεωρούν, για οιουσδήποτε λόγους, ότι δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στην παραπάνω υποχρέωση καλό θα ήταν να μην εγγραφούν στο Σεμινάριο.
3. Συστήνεται σε όλους τους φοιτητές, πριν από την προσέλευσή τους στο πρώτο μάθημα του Σεμιναρίου (Τμήμα 2), α. να διαβάσουν προσεκτικά την ύλη, τη διάρθρωση, τις υποχρεώσεις παρακολούθησης και τη μέθοδο εξετάσεων του Σεμιναρίου στο σχετικό ενημερωτικό έγγραφο (Περιγραφή) στην Ιστοσελίδα του διδάσκοντος (μέσω ιστοσελίδας του Τμήματος) και β. να έχουν εξασφαλίσει την άνευ προβλημάτων πρόσβασή τους στο e-class όπου έχει καταχωρηθεί μεγάλο μέρος της ύλης του Σεμιναρίου.