Αναβολή μαθημάτων κ. Σαμπατακάκη της Δευτέρας 23/5 και της Τρίτης 24/5

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα μαθήματα του κ. Σαμπατακάκη

«Δραματουργική ανάλυση ΙΙ»
της Δευτέρας 23/5 και

«Συγκριτική δραματολογία»

της Τρίτης 24/5

δεν θα πραγματοποιηθούν.

Η αναπλήρωσή τους θα γίνει αντίστοιχα

τη Δευτέρα 30/5 και την Τρίτη 31/5.