Ανακοίνωση Βιβλιοθήκης

Η Βιβλιοθήκη θα είναι κλειστή Πέμπτη 30 Ιουνίου και Παρασκευή 1 Ιουλίου.

Όσοι έχουν δανειστεί βιβλία πρέπει να τα επιστρέψουν μέχρι τις 20 Ιουλίου.