Δηλώσεις μαθημάτων

Κάθε φοιτητής που επιθυμεί να εξεταστεί στα πλαίσια της διπλής εξεταστικής του Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020, οφείλει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία να δηλώσει τα υποχρεωτικά μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδ. έτους, καθώς και την ξένη γλώσσα.

H δήλωση των μαθημάτων της διπλής εξεταστικής θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα από 13-05-2020 έως 24-05-2020.

Οι φοιτητές που έχουν εγγραφεί στο Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 και μετά, θα κάνουν τις δηλώσεις τους μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας, χρησιμοποιώντας το UPnetID τους.

Οι φοιτητές που έχουν εγγραφεί στο Τμήμα το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 και παλαιότερα, θα κάνουν τις δηλώσεις τους μέσω της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Υποβολής Δήλωσης Μαθημάτων, χρησιμοποιώντας τον ΑΜ και το συνθηματικό (password) που τους είχε εκδώσει το Τμήμα κατά την εγγραφή τους.

Απαραίτητες διευκρινίσεις έχουν αναρτηθεί στις Ανακοινώσεις Προπτυχιακών.