Δηλώσεις μαθημάτων

Οι δηλώσεις μαθημάτων για το Εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-18 θα πραγματοποιηθούν από 28/3/2018 έως 18/4/2018 .

Οι φοιτητές που έχουν εγγραφεί στο Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 και μετά, θα κάνουν τις δηλώσεις τους μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας, χρησιμοποιώντας το UPnetID τους. Προσοχή: Οι δηλώσεις που υποστηρίζονται από το Ψηφιακό Άλμα πρέπει να γίνουν ΜΟΝΟ με χρήση του Internet Explorer.

Οι φοιτητές που έχουν εγγραφεί στο Τμήμα το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 και παλαιότερα, θα κάνουν τις δηλώσεις τους μέσω της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Υποβολής Δήλωσης Μαθημάτων, χρησιμοποιώντας τον ΑΜ και το συνθηματικό (password) που τους είχε εκδώσει το Τμήμα κατά την εγγραφή τους.

Απαραίτητες διευκρινίσεις έχουν αναρτηθεί στις Ανακοινώσεις Προπτυχιακών.