Ανακοίνωση για «Αρχαία ελληνική τραγωδία ΙΙ: Σοφοκλής» & «Αρχαία ελληνική τραγωδία ΙΙΙ: Ευριπίδης»

1) Το μάθημα της κ. Καράμπελα δε θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Δευτέρα 6/3/2017, λόγω ασθενείας της διδάσκουσας.

2) Εφεξής τα μαθήματα που επρόκειτο να διδάξει η κ. Καράμπελα θα διδάσκονται από άλλους διδάσκοντες ως ακολούθως:

ΔΕΥΤΕΡΑ, 12-15 Αρχαία ελληνική τραγωδία ΙΙΙ: Ευριπίδης (ΥΠ Γ΄): ΚΟΥΝΑΚΗ Β1

ΠΕΜΠΤΗ, 12-15 Αρχαία ελληνική τραγωδία ΙΙ: Σοφοκλής (ΥΠ Α΄): ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΑΜ 11