Αφυπηρετήσαντες

Τσατσούλης Δημήτριος “Σημειωτική του Θεάτρου και Θεωρία της Επιτέλεσης.” tsatsuld@upatras.gr Προσωπική Ιστοσελίδα
Κρέεμπ Μάρτιν “Αρχαιολογία του Αρχαίου Θεάτρου” Διεύθυνση email: kreeb@upatras.gr
Κορώνη Αθηνά “Θεατρολογία” Διεύθυνση email: acoronis@upatras.gr