Επιτυχόντες γραπτών εξετάσεων ΠΜΣ «Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο» 2017-18

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες των γραπτών εξετάσεων για την εισαγωγή στο ΠΜΣ «Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο» να προσέλθουν για προφορικές εξετάσεις την Πέμπτη 21/9/2017, στις 11:00, στο Κτίριο Α του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών.