Μέλη ΕΔΙΠ

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

Βαρελάς Γιώργος Ώρες συνεργασίας: Τετάρτη 12:00-14:00, Πέμπτη 12:00-14:00 (Μέσω teams, ύστερα από e-mail του ενδιαφερόμενου). τηλ. (2610) 96.29.00 barelas@upatras.gr