Διδάσκοντες με σύμβαση ορισμένου χρόνου

Διδάσκοντες με σύμβαση ορισμένου χρόνου μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ

Βασιλική Παπανικολάου Ωρες συνεργασίας: Παρασκευή 14.00 – 15.00 vania_papan@hotmail.com
vaniapapan@upatras.gr
Βιογραφικό.
Valentina Di Napoli dinapoli@upatras.gr
Βιογραφικό.
Άννα Τζάκου atzakou@gmail.com
Παναγιώτα Κωνσταντινάκου panakons@upatras.gr
Ιωάννης – Ηλίας Λιγνάδης Ωρες συνεργασίας: Δευτέρα 14.00 – 15.00 lignades@yahoo.gr
lignades@upatras.gr