Γενικά για το τμήμα

Το ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ιδρύθηκε το 1989 (Π.Δ. 378/89) και δέχθηκε φοιτητές για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 1992/1993. Ήταν από τα πρώτα Τμήματα της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Το πτυχίο τετραετούς φοίτησης του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών είναι θεωρητικής κατεύθυνσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην σπουδή του αρχαίου ελληνικού θεάτρου. Το Τμήμα έχει δεκαεπτά (17) μέλη Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), με γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με το αρχαίο ελληνικό και το νεότερο θέατρο, με την νεότερη λογοτεχνία, τη θεωρία της λογοτεχνίας, την ιστορία του κινηματογράφου και την ιστορία της τέχνης. Διδάσκουν επίσης αρκετοί συμβασιούχοι διδάσκοντες καθώς και τρία (3) μέλη Ειδικού και Eργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔI.Π.). Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές ανέρχονται περίπου στους πεντακόσιους πενήντα. Από το 2004/2005 λειτουργεί επίσης διετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για το “Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο”, στο οποίο διδάσκουν μέλη Δ.Ε.Π του Τμήματος και διακεκριμένοι επιστήμονες εκτός του Τμήματος. Το Τμήμα εκδίδει επίσης το διεθνές επιστημονικό περιοδικό για το Αρχαίο Θέατρο με τον τίτλο “Λογεῖον”.

Ο Πρόεδρος

Σταύρος Τσιτσιρίδης

Καθηγητής