Διδασκόμενα σεμινάρια

  1. «Μεθοδολογία έρευνας Ι (Θεωρητικές προσεγγίσεις)»
  2. «Μεθοδολογία έρευνας ΙΙ (Ιστοριογραφία – Αρχεία)»
  3. «Ειδικές προσεγγίσεις στη Δραματουργία Ι (Ιστορία, ανάλυση και πρόσληψη των θεατρικών κειμένων)»
  4. «Ειδικές προσεγγίσεις στις Παραστατικές τέχνες Ι (Ιστορία και ανάλυση θεατρικής παράστασης)»
  5. «Ειδικές προσεγγίσεις στη Δραματουργία ΙΙ (Σύγχρονη θεατρική γραφή)»
  6. «Ειδικές προσεγγίσεις στον Κινηματογράφο (Θεωρίες ταυτοτήτων)»
  7. «Ειδικές προσεγγίσεις στις Παραστατικές τέχνες ΙΙ (Ζητήματα πρόσληψης, εφαρμοσμένο θέατρο)»
  8. «Ειδικές προσεγγίσεις στις Παραστατικές τέχνες ΙΙΙ (Χορός – Περφόρμανς- Εικαστική επιτέλεση -Μορφές λαϊκού θεάματος – Θέατρο σκιών)»