Διδασκόμενα σεμινάρια

— «Εισαγωγή στη μελέτη του αρχαίου θεάτρου»
— «Αρχαία ελληνική τραγωδία»
— «Αρχαία ελληνική κωμωδία»
— «Θεωρία του θεάτρου: από τον Αριστοτέλη στις θεωρίες των Νεοτέρων Χρόνων»
— «Αρχαίο ελληνικό θέατρο: ειδικά ζητήματα Ι»
— «Αρχαίο ελληνικό θέατρο: ειδικά ζητήματα ΙΙ»
— «Η πρόσληψη του αρχαίου δράματος στο νεότερο δράμα / στη λογοτεχνία»
— «Πρόσληψη του αρχαίου ελληνικού δράματοςστο θέατρο / στις παραστατικές τέχνες»