Διδασκαλία (Ιωάννα Παπαγεωργίου)

Επικοινωνία

Τηλέφωνο 2610962910

Ηλεκτρονική διεύθυνση: ipapag@upatras.gr

Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες: Πέμπτη 9:30-11:30, Παρασκευή 10:30-11:30 με ξξ αποστάσεως συναντήσεις στην πλατφόρμα του Zoom

https://upatras-gr.zoom.us/j/92158653592?pwd=Z01aWEVvaC9IMDRlekU5ZUh2YmN2dz09

Ταυτότητα συνεδρίας: 921 5865 3592  Κωδικός: 445291

Χειμερινό εξάμηνο 2021-22

Τίτλος του μαθήματος Δραματουργική Ανάλυση Ι: Κείμενα της Κλασικής Δραματουργίας [e-class]
Κωδικός αριθμ. μαθήματος ΘΕ 044
Τύπος του μαθήματος Υποχρεωτικό
Επίπεδο του μαθήματος Προπτυχιακό
Έτος σπουδών Πρώτο
Εξάμηνο Πρώτο
Πιστωτικές μονάδες ECTS 5
Ώρες διδασκαλίας Παρασκευή 12.00-15.00
Περιεχόμενο του μαθήματος Τρόποι προσέγγισης, αξιολόγησης, και ανάλυσης ενός δραματικού κειμένου. Μελετώνται δράματα διαφορετικών περιόδων, ως προς τη δομή, τη διακειμενικότητα, τα κοινωνικοϊστορικά και θεματολογικά στοιχεία και τα είδη των χαρακτήρων. Εξετάζεται η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας, οι σκηνικές οδηγίες, ο χώρος και χρόνος του δράματος, οι πηγές του έργου. Η μελέτη εστιάζεται σε έργα του Σαίξπηρ, του Ρακίνα, του Μολιέρου, του Γκολντόνι, του Κλάιστ, κ.ά.
 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
 

 

 

 

 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ/ΤΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σημειώσεις της διδάσκουσας, 85 σσ. Οι σημειώσεις είναι αναρτημένες στο e-class.

Διδακτικό σύγγραμμα 1η επιλογή: Fischer-Lichte, Erika Ιστορία του θεατρικού δράματος, τόμ. 1: Από την αρχαιότητα έως τον γερμανικό κλασικισμό, μετ. Γ. Καλιφατίδης, Πλέθρον, Αθήνα, 2011, σσ. 114-122, 138-154, 209-222, 241-262.

Διδακτικό σύγγραμμα 2η επιλογή: Fischer – Lichte, Erika, Ιστορία Ευρωπαϊκού δράματος και θεάτρου, τόμ. 2: Από τον Ρομαντισμό μέχρι Σήμερα, μετ. Γ. Σαγκριώτης, Πλέθρον, Αθήνα, 2012, σσ. 13-29.

Διδακτικό σύγγραμμα 3η επιλογή: Pavis, Patrice, Λεξικό του θεάτρου, μετ. Αγνή Στρουμπούλη, επιμ. Κώστας Γεωργουσόπουλος, γλωσσική επεξ. Εύα Γεωργουσοπούλου, Gutenberg, Αθήνα, 2006.

Διδακτικό σύγγραμμα 4η επιλογή: Hartnoll, Phyllis – Found, P. (επιμ. αγγλ. έκδ.), Λεξικό του θεάτρου, Παν/μιο Οξφόρδης, μετ. Ν. Χατζόπουλος, Νεφέλη, Αθήνα, 2000.

Από τα λεξικά οι φοιτητές/τριες θα διαβάσουν τους όρους / πρόσωπα που εξετάζονται στην παράδοση του μαθήματος

Scholes, Robert – Klaus, Carl, Στοιχεία του δράματος, μετ. Αριστέα Παρίση, εκδ. Κωνσταντινίδη, Θεσσαλονίκη, 1984 [Η μελέτη αυτή θα βρίσκεται στον Η/Υ της βιβλιοθήκης]

ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

 1. Σαίξπηρ, Ουίλλιαμ, Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, μετ. Ερ. Μπελιές, Κέδρος, Αθήνα, 2000
 2. Ρακίνας, Φαίδρα, μετ. Στ. Πασχάλης, Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, Αθήνα, 1990
 3. Μολιέρος, Ο Μισάνθρωπος, μετ. Κ. Βάρναλης, Κέδρος, Αθήνας, 1982
 4. Γκολντόνι, Κάρλο, Λοκαντιέρα, μετ. Αγαθή Δημητρούλια, Πατάκης, Αθήνα, 2008 [βιβλιοθήκη Τμήματος και στο ηλεκτρονικό αναγνωστήριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης][1]
 5. [1] Η ανάγνωση του έργου Λοκαντιέρα μπορεί να γίνει στο ηλεκτρονικό αναγνωστήριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας https://www.nlg.gr/. Θα πρέπει να προηγηθεί η ηλεκτρονική εγγραφή στην ιστοσελίδα της Εθνικής Βιβλιοθήκης και στη συνέχεια μετάβαση στο https://www.nlg.gr/collection/ilektroniko-anagnostirio/ και εύρεση του βιβλίου Λοκαντιέρα. Ψηφιακό αντίγραφο του βιβλίου θα αποσταλεί στον προσωπικό σας Η/Υ και θα παραμείνει εκεί για δύο εβδομάδες.

Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών θα γίνει με γραπτές εξετάσεις. Προαιρετικά μπορούν να γίνει συμμετοχή σε ασκήσεις προόδου κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και εκπόνηση γραπτής εργασίας

Τίτλος του μαθήματος

Το ευρωπαϊκό θέατρο από τον 17ο έως τον 19ο αιώνα (από τον Κλασικισμό μέχρι τον Ρομαντισμό)  [e-class]

Κωδικός μαθήματος ΠΘ 022
Τύπος του μαθήματος Υποχρεωτικό
Επίπεδο του μαθήματος Προπτυχιακό
Έτος σπουδών Δεύτερο
Εξάμηνο Τρίτο
ECTS 5
Ώρες διδασκαλίας Πέμπτη 12.00-15.00
Περιεχόμενο του μαθήματος Εξετάζονται η γαλλική κλασική περίοδος, το αγγλικό θέατρο της Παλινόρθωσης, το θέατρο του Διαφωτισμού και τα δρα­μα­τι­κά εί­δη και οι θε­α­τρι­κές πρα­κτι­κές που εγ­γρά­φον­ται στο κί­νη­μα του Ρο­μαν­τι­σμού. Οι φοι­τη­τές με­λε­τούν ε­πι­λο­γή έρ­γων του Κορ­νέ­ιγ, του Μο­λι­έ­ρου, του Ρα­κί­να, του Γκολ­ντό­νι, του Μαριβό, του Γκαί­τε, του Κλά­ι­στ και του Ουγκώ, καθώς και ένα κείμενο του μυθιστορηματικού δράματος.

Στο e-class θα αναρτημένο βοηθητικό υλικό για την παράδοση

Διάγραμμα Παραδόσεων

Εισαγωγή Ιστορική αναδρομή στο ευρωπαϊκό θέατρο από τον 10ο έως τον 16ο αιώνα

Ενότητα Α. Το γαλλικό θέατρο του Μπαρόκ και του Κλασικισμού (17ος αιώνας)

Θέματα:  Ιστορικές συνθήκες. Κρατικός συγκεντρωτισμός. Ο ρόλος της θρησκείας

Θέατρα, θίασοι και ηθοποιοί στο Παρίσι

Διαμόρφωση της θεωρίας του Κλασικισμού και Ο Σιντ του Κορνέιγ

Η τεχνοτροπία του Μπαρόκ

Ανάλυση της τραγωδίας Ανδρομάχη του Ρακίνα

Κομέντια ντελ άρτε – Όπερα – κωμωδία μπαλέτο

Το θέατρο του Μολιέρου – Ανάλυση της κωμωδίας Ο κατά φαντασίαν ασθενής

Το θέατρο της Παλινόρθωσης στην Αγγλία (1660-1700)

Θέματα:   Ιστορικές εξελίξεις – Η στάση της μοναρχίας απέναντι στο θέατρο – Θέατρα και θίασοι

Δραματουργία: ηρωική τραγωδία, κωμωδία και παθητική τραγωδία

Η εμφάνιση της γυναίκας- θεατρικού συγγραφέα στην Αγγλία

Ενότητα Β. Το θέατρο του Διαφωτισμού (18ος αιώνας)

Θέματα: Η διαμόρφωση της ιδεολογίας του Διαφωτισμού και η διεθνοποίηση της κουλτούρας

Παρακμή του Κλασικισμού – Δραματουργία των Βολτέρου, Αλφιέρι, Μαριβό

Ανάλυση της κωμωδίας Το παιγνίδι του έρωτα και της τύχης του Μαριβό

Τα νέα δραματικά είδη της αστικής τραγωδίας (δράμα) και της αισθηματολογικής (σοβαρής) κωμωδίας: Λα Σοσέ, Ρίτσαρντ Στιλ, Τζόρτζ Λίλο και Ντιντερό – Η δραματουργία των Γκολντόνι, Μπομαρσέ, Λέσινγκ, Γκόλντσμιθ και Σέρινταν.

Ανάλυση του έργου Το καινούριο σπίτι του Γκολντόνι

Η ανάδυση του ηθοποιού και οι θεωρίες για την υποκριτική τέχνη

Σκηνικές πρακτικές και άλλα είδη θεάματος: παντομίμα, κωμική όπερα, μουσική και σατιρική κωμωδία

Ενότητα Γ. Ρομαντικό θέατρο (τέλη 18ου – μέσα 19ου αιώνα)

Θέματα: Γαλλική επανάσταση και κοινωνικές αλλαγές – Η ιδεολογία του ρομαντισμού – θεωρητικά κείμενα

Γερμανικός Ρομαντισμός: το κίνημα της «Θύελλας και ορμής», η δραματουργία των Σίλερ, Γκαίτε και Κλάιστ – Ανάλυση του έργου Ραδιουργία και έρωτας του Σίλερ

Ο Ρομαντισμός στην Αγγλία (Βύρων και Σέλεϊ) και ο ηθοποιός Έντμουντ Κιν

Το ρομαντικό κίνημα στη Γαλλία (Ουγκό και Αλφρέ ντε Μισέ) και ανάλυση του έργου Ερνάνης του Ουγκό

Το μυθιστορηματικό δράμα: Χαρακτηριστικά, καταβολές, ορολογία και εξέλιξη

Εξεταστέα Ύλη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

 ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

Επιλογή 1η: Παπαγεωργίου, Ιωάννα, Το ευρωπαϊκό θέατρο από τον 17ο έως τον 19ο αιώνα (από τον Κλασικισμό μέχρι τον Ρομαντισμό), εκδ. Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα, 2011 [κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 22689453]

Επιλογή 2η: Brockett, Oscar, Ιστορία του θεάτρου, τόμ. 2, μετ. Μ. Βιτεντζάκης, Αντ. Γαϊτάνα, Αγγ. Κεχαγιάς, Μ. Χατζηεμμανουήλ, εκδ. Κοάν, 2017 [κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68407652] [οι σελίδες της ύλης θα προσδιορισθούν μόλις εκδοθεί το βιβλίο]

Επιλογή 3η: Brockett, Oscar -Franklin J. Hildy, Ιστορία του θεάτρου, μετ. Μ. Βιτεντζάκης, Αντ. Γαϊτάνα, Αγγ. Κεχαγιάς, Μ. Χατζηεμμανουήλ, εκδ. Κοάν, 2013, τόμ. 1ο σελ. 211-237 [Το γαλλικό θέατρο ως το 1700]

Επιλογή 4η: [δεν παραγγέλλεται μέσω Εύδοξου] Διδακτικό σύγγραμμα ανοιχτής πρόσβασης στο διαδίκτυο (www.kalippos.gr): Άννα Ταμπάκη – Μαρία Σπυριδοπούλου – Αλεξία Αλτουβά, Ιστορία και Δραματολογία του Ευρωπαϊκού θεάτρου. Από την Αναγέννηση στον 18ο αιώνα, Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα, Αθήνα, 2015, σσ. 155-403.

ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

17ος αιώνας:  Corneille, Pierre, «Ο Σιντ», τραγωδία σε πέντε πράξεις. Απόδοση σε στίχους του Κ. Βάρναλη, περ. Θέατρο (Κ. Νίτσου), τχ. 12 (Νοέμ.-Δεκ. 1963), σσ. 50-70.Ρακίνας, Ανδρομάχη, μετ. Στρ. Πασχάλης, σειρά «Θέατρο», Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, Αθήνα, 1998.Μολιέρος, Κατά φαντασίαν ασθενής, μετ. Δημ. Ν. Χαρτουλάρης, Δωδώνη, Αθήνα-Γιάννινα, 1993.Διαφωτισμός: Marivaux, Το παιχνίδι του έρωτα και της τύχης, μετ. Ανδ. Στάικος, σειρά Θέατρο, Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, Αθήνα, 1998.Γκολντόνι, Το καινούριο σπίτι, μετ. Τζένη, Θεατρικό Οργανισμός Εποχή, Αθήνα, 1986.Ρομαντισμός: Σίλλερ, Φρειδερίκος, Έρωτας και ραδιουργία, μετ. Θ. Δ. Φραγκόπουλος, Δωδώνη, Αθήνα, 1991. Ουγκό, Βίκτωρ, Ερνάνης, δράμα εις πράξεις 5, μετ. Ι. Πολέμης, Νέος Παλμός, Αθήνα, 1975

Μελέτες

Corneille, Pierre, «Ο Κορνέιγ για το Σιντ», μετ. Τ. Δραγώνας, περ. Θέατρο [Κ. Νίτσου], τχ. 12, Νοέμ.-Δεκ. 1963, σσ. 71-73.

Ευρωπαϊκά γράμματα. Ιστορία της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας, διεύθυνση έκδοσης Annick Benoit – Dusausoy & Gay Fontaine, μετ. Λ. Στεφάνου, εκδ. Σοκόλη, Αθήνα, 1999, τόμ. Β΄, σσ. 7-13, 81-85 & 117-124.

Racine, «Πρόλογος», Βερενίκη, μετ. Στρ. Πασχάλης, Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, Αθήνα, 1997, σσ. 19-24.

Dort, Bernard, «Αναζητώντας τον έρωτα και την αλήθεια. Σχεδίασμα ενός συστήματος του θεάτρου του Μαριβό», μετ. Δημήτρης Δημητριάδης, Θεατρικά Τετράδια, τχ. 14, 1986-87, σσ . 9-22.

– Σημειώσεις της διδάσκουσας που θα διανέμονται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών θα γίνει με γραπτές εξετάσεις. Προαιρετικά μπορούν να γίνει συμμετοχή σε ασκήσεις προόδου κατά τη διάρκεια του εξαμήνου

Εαρινό εξάμηνο 2021-22

Τίτλος μαθήματος:

Κωδικός μαθήματος

Μεσαιωνικό, Αναγεννησιακό και Ελισαβετιανό Θέατρο

ΠΘ 021

Τύπος του μαθήματος Υποχρεωτικό
Επίπεδο του μαθήματος Προπτυχιακό
Έτος σπουδών Πρώτο
Εξάμηνο σπουδών Δεύτερο
ECTS 5
Ώρες διδασκαλίας 3
Περιεχόμενο του μαθήματος Η ανάδυση του θεάτρου στην Ευρώπη τον 10ο αιώνα. Το λειτουργικό δράμα και η έξοδός του από τον χώρο της εκκλησίας στις δημόσιες εκδηλώσεις των μυστηρίων, των κύκλων παθών και των έργων με θαύματα. Το κοσμικό θέατρο του ύστερου Μεσαίωνα: φάρσα, γιορτές των τρελών, ηθικολογίες και ιντερλούδια.

Το θέατρο των ουμανιστών της Αναγέννησης. Η νεοκλασική θεωρία, η κομέντια ερουντίτα, η αναγεννησιακή κωμωδία, τραγωδία και τραγικωμωδία και το ποιμενικό δράμα. Η κομέντια ντελ άρτε στην Ιταλία. Ο «Χρυσός Αιώνας» του ισπανικού θεάτρου (1580-1680). Το θέατρο της ύστερης Αναγέννησης στην Αγγλία και η ελισαβετιανή, η ιακωβιανή και η καρολιανή δραματουργία (1590-1640). Η εμφάνιση του Μπαρόκ. Η εδραίωση της επαγγελματικής σκηνής.

Μελέτη κείμενων της κομέντια ντελ άρτε, της φάρσας και των Μακιαβέλλι, Λόπε ντε Βέγκα, Καλντερόν, Μάρλοου, Μπεν Τζόνσον,  Τζον Φορντ και Γουέμπστερ.

 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ/ΤΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

Επιλογή 1η: Oscar Brocket – Franklin J. Hildy, Ιστορία του θεάτρου, μετ. Μ. Βιτεντζάκης – Αντ. Γαϊτάνα – Άγγ. Κεχαγιάς – Μ. Χατζηεμμανουήλ, Αθήνα, Εκδόσεις Κοάν, 2013, Α΄ τόμ., σσ. 81-207. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 33155872  

Επιλογή 2η: Erika Fischer-Lichte, Ιστορία του θεατρικού δράματος 1. Από την αρχαιότητα έως τον γερμανικό κλασικισμό μετ. Γ. Καλλιφατίδης, Αθήνα, Πλέθρον, 2011, σσ. 77-208. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 6448

Επιλογή 3η: Τσατσούλης, Δημήτρης. Μεσαιωνική Φάρσα – Ρακίνας – Καστελλούτσι. Κείμενα Για Το Ευρωπαϊκό Θέατρο Και Την Πρόσληψή Του. Θεατρικοί Τόποι. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. 2019. ISBN            978-960-02-3440-4 Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 77118631

Επιλογή 4η: Werner Muller, Θέατρο του σώματος και commedia dell’ arte, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 1996 Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 17320

ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

 1. Φάρσα: Ο Μυλωνάς του οποίου την ψυχή οδηγεί ο Διάβολος στην κόλαση, μετ. Δ. Τσατσούλης, στον τόμο: Τσατσούλης Δημήτρης, Μεσαιωνική φάρσα. Ρακίνας. Καστελλούτσι. Κείμενα για το Ευρωπαϊκό Θέατρο και την πρόσληψή του, εκδ. Παζήσης, σσ. 19-54 και 73-101 [Διδακτικό σύγγραμμα – 3η επιλογή]
 2. Commedia dell’arte: «Οι λογοδοσμένοι», Scenarios of the Commedia dell’Arte. Flaminio Scalla’s «Il Teatro delle Favole Rappresentative», επιμ.-μετ. Henry E. Salerno, πρόλ. K. McKee, Limelight Editions, Νέα Υόρκη, 1992, σσ. 73-77. Μετ. κειμένου στα ελληνικά: Ελένη Αιμιλία Τσιντζήρα, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Φεβ. 2011 [PDF / e- class]
 3. Μακιαβέλι, Νικολό, Μανδραγόρας, μετ. Π. Πρεβελάκης, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Σχολή Μωραΐτη, Αθήνα, 1981
 4. Marlowe, Christopher, Δόκτωρ Φάουστους, μετ.–σημ. Κλ. Κύρου, εισ. Jan Kott, εκδ. Άγρα, Αθήνα, 1990 [βλ. και ραδιοφωνική διασκευή, 1990, μετ. Χρ. Μπάμπου-Παγκουρέλη, στην ιστοσελίδα: http://www.isobitis.com/theatro/theatro663.mp3]
 5. Τζόνσον, Μπεν, Βολπόνε ή η αλεπού, κωμωδία σε πέντε πράξεις, μετ. Άγγ. Τερζάκης, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Σχολή Μωραΐτη, Αθήνα, 1973. Η διδάσκουσα θα διανείμει περίληψη του έργου [Βλ. ραδιοφωνική διασκευή ίδιας μετάφρασης στην ιστοσελίδα: http://www.isobitis.com/theatro/theatro620.mp3]
 6. Ντε Βέγα, Λόπε, Φουέντε Οβεχούνα, δράμα σε δύο μέρη, μετ. Ν. Γκάτσος, εκδ. Πατάκη, Αθήνα, 2001 [ Διδακτικό σύγγραμμα – 7η επιλογή
 7. Καλντερόν, Η ζωή είναι όνειρο, δράμα σε τρεις μέρες, εισ. – μετ. Π. Πρεβελάκης, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Σχολή Μωραΐτη, Αθήνα, 1975  Διδακτικό σύγγραμμα – 8η επιλογή

Γραπτές εξετάσεις. Δυνατότητα εκπόνησης γραπτών εργασιών (εν μέρει απαλλακτικών)

Τίτλος του μαθήματος ΜΟΡΦΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΑΜΑΤΟΣ
Κωδικός μαθήματος ΠΘ 259
Τύπος του μαθήματος Επιλεγόμενο
Επίπεδο του μαθήματος Προπτυχιακό
Έτος σπουδών Τρίτο
Εξάμηνο Έκτο
 ECTS

ΔΜ

5

4

Ώρες διδασκαλίας 3
Περιεχόμενο του μαθήματος Α. Το μυθιστορηματικό δράμα του 19ου αιώνα με αναφορές στις μελοδραματικές μεταλλάξεις του κατά τον 20ό αιώνα

Β. Η κωμωδία του βουλεβάρτου (19ος – αρχές 20ού αιώνα)

Διάγραμμα παραδόσεων

Εισαγωγή: Οι έννοιες «εμπορικό θέατρο», «μυθιστορηματικό δράμα ή μελόδραμα» «μελοδραματικό» και «κωμωδία του βουλεβάρτου» – Προβολή και σχολιασμός της ταινίας του Άλφρεντ Χίτσκοκ Jamaica Inn (1939)

Από τα λαϊκά στα εμπορικά θεάματα της Ευρώπης

Α. Μυθιστορηματικό δράμα (μ.δ)

Ιστορική εξέλιξη του θεατρικού είδους. Προβολή αποσπασμάτων από την ταινία Les Enfants du Paradis  του Michel Carnet (1945)

Προσδιορισμός του μ.δ. – δομή – χαρακτηριστικά – θεματολογία. Τα πρώτα μ.δ.: Σύντομη ανάλυση του έργου Μισανθρωπία και μετάνοια (1790) του Αυγούστου Κότζεμπου

Εργατικά μ.δ.: Το παλληκάρι της φάμπρικας (1832) του John Walker (σύντομη ανάλυση).

Οικογενειακό μ.δ. Αι δύο ορφαναί (1874) του Αλφρέ Ντ’ Ενερύ & Eugène Cormon (προβολή αποσπασμάτων ταινίας Τα ορφανά της καταιγίδας του Γκρίφιθ)

Η γυναίκα στο μ.δ. η ταινία Η Άγνωστος  (1955) του Ορέστη Λάσκου και La Femme X του Αλεσάντρ Μπισόν

Μελοδραματικές μεταλλάξεις: Grand Guignol, πατριωτικά και αστυνομικά δράματα, βουβός κινηματογράφος, χολιγουντιανό μελόδραμα – Σύντομη ανάλυση ταινίας χολιγουντιανού μελοδράματος

Μελοδραματικές μεταλλάξεις: τηλεόραση και σαπουνόπερες, ταινίες επιστημονικής φαντασίας και θρίλερ. Ανάλυση της μεξικάνικης τηλενουβέλας Ρούμπι.

Β. Η κωμωδία του βουλεβάρτου

Από το βοντβίλ στο «καλοφτιαγμένο έργο». Εξέλιξη και χαρακτηριστικά της κωμωδίας του βουλεβάρτου. Σύντομη ανάλυση του έργου Μονομαχία γυναικών (1851) του Ευγένιου Σκριμπ και Ερνέστ Λεγκουβέ

Ο πολυφίλητος Σελιμάρ (1863) του Ευγένιου Λαμπίς και Ερνέστ Ντελακούρ

Κούκου του Ζορζ Φεντό

Μπουμπουρός (1892) του Ζορζ Κουρτελίν.

Διδακτικά συγγράμματα

Εξεταστέα ύλη

Επιλογή 1η: Σάββας Πατσαλίδης, Αναστασία Νικολοπούλου (επιμ.), Μελόδραμα. Ειδολογικοί και ιδεολογικοί μετασχηματισμοί, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2001 τα εξής μελετήματα:

· Νικολοπούλου, Αναστασία, «Η ιστορικότητα του μελοδράματος και η αποκωδικοποίηση του μελοδραματικού», σσ. 11-32.

· Πιπινιά, Ιουλία, «Το μελόδραμα στη Γαλλία, στη Βρετανία και στην Ελλάδα: Προβλήματα ορολογίας, κοινού και κριτικής», σσ. 240-251.

· Κοκκώνης, Μιχάλης, «Το μελόδραμα στον ελληνικό κινηματογράφο: Από τη λαϊκή τέχνη στη μαζική κουλτούρα», σσ. 350-375.

· Πατσαλίδης, Σάββας, «Το τηλεοπτικό μελόδραμα (κοινώς, σαπουνόπερα) σε close-up, profil και en face», σσ. 519-532. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 17388

Επιλογή 2η: Davis, Jessica Milner, Φάρσα, μετ. Ιουλιέττα Ράλλη – Καίτη Χατζηδήμου, σειρά «Η γλώσσα της κριτικής», Ερμής, Αθήνα, 1984, σσ. 94-127. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 26097

Επιλογή 3η: Smith, James L. Μελόδραμα, μετ. Ιουλιέττα Ράλλη – Καίτη Χατζηδήμου, σειρά «Η γλώσσα της κριτικής», Ερμής, Αθήνα, 1981, σσ. 9-25, 29-79Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 26056

Σημειώσεις της διδάσκουσας

Θεατρικά έργα

·    Κοζεβού, Αύγ., «Μισανθρωπία και μετάνοια, δράμα είς πέντε πράξεις.. / εκ του γερμανικού» στον τόμο Κωνσταντίνος Κοκκινάκης, Θεατρικές μεταφράσεις του August von Kotzebue. Εκούσιος θυσία, Μισανθρωπία και μετάνοια, Πτωχεία και ανδρεία, Οι Κόρσαι (Βιέννη 1801), φιλολ. επιμ. Βάλτερ Πούχνερ, Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, Αθήνα, 2008, σσ. 297-401.

·     Walker, John, «Το παλληκάρι της φάμπρικας» [The Factory Lad], μετ. Ζαρίφη Βάσογλου, στον τόμο: Μελόδραμα (2001), ό.π., σσ. 683-715. Περιέχεται στο διδακτικό σύγγραμμα

·    Ennery, Adolphe d’, Αι δύο ορφαναί, μετ. Σπ. Λάμπρος, σειρά «Θεατρική Βιβλιοθήκη», Φέξης, Αθήνα, 1903.

·    Σκριμπ, Ευγένιος – Λεγκουβέ, Ερνέστ, Μονομαχία γυναικών, μτφ. Ιώ Μαρμαρινού, Δωδώνη, Αθήνα, 1994.

·    Λαμπίς, Ευγένιος [- Ερνέστ Ντελακούρ], Ο πολυφίλητος Σελιμάρ, μτφ. Ιάνης Λο Σκόκο, Δωδώνη, Αθήνα, 1999.

·    Φεντό, Ζορζ, Κούκου, απόδοση Μάριος Πλωρίτης, Καστανιώτης, Αθήνα, 1999.

·    Κουρτελίν, Ζορζ, Μπουμπουρός, μετ.  Ευθυμία Γιαννοπούλου, Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, Αθήνα, 1996

Ταινία

·    Η άγνωστος  (1954) του Ορέστη Λάσκου

Αξιολόγηση φοιτητών/τριών Γραπτές εξετάσεις και προαιρετικές γραπτές και προφορικές εργασίες