Διδασκόμενα σεμινάρια

(πριν την τροποίηση του ΠΜΣ)

  1. «Αρχαία ελληνική τραγωδία»
  2. «Σκηνικές προσεγγίσεις του αρχαίου δράματος στο παγκόσμιο θέατρο»
  3. «Αρχαία ελληνική κωμωδία (Αριστοφάνης/ Νέα κωμωδία)»
  4. «Θεωρίες της Πρόσληψης»
  5. «Αρχαίο ελληνικό θέατρο: ειδικά ζητήματα»
  6. «Η πρόσληψη του αρχαίου δράματος στο νεότερο θέατρο»
  7. «Θεωρία του θεάτρου: από τον Αριστοτέλη στις θεωρίες των Νεότερων Χρόνων»
  8. «Ειδικά ζητήματα πρόσληψης του αρχαίου θεάτρου»