Εξ αποστάσεως εξετάσεις

Όλες οι οδηγίες για τα εργαλεία που θα αξιοποιηθούν για τις εξετάσεις βρίσκονται στη σελίδα www.upnet.gr/exams, στην ενότητα “Φοιτητές”, αλλά και δεξιά στη σελίδα ανά σενάριο εξέτασης (προφορική εξέταση, γραπτή εξέταση, κτλ) και ανά εργαλείο τηλεκπαίδευσης (Zoom, Exams, Teams, Eclass, κτλ)

Ο τρόπος εξέτασης του κάθε μαθήματος καθορίζεται από τον διδάσκοντα. Οι φοιτητές θα πρέπει να ενημερωθούν από τον διδάσκοντα του κάθε μαθήματος για τον τρόπο που θα εξεταστούν.

Οι φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτημα τεχνικής υποστήριξης εδώ. Οι τηλεφωνικές γραμμές για τεχνική υποστήριξη 2610997777 και 2610962600 λειτουργούν κανονικά, όμως για να αποφύγουμε υπερφόρτωση της υπηρεσίας, παρακαλούμε τους φοιτητές να τη χρησιμοποιούν ως έσχατο μέσο και μόνο αφότου έχουν μελετήσει προσεκτικά τις οδηγίες για τα εργαλεία στη σελίδα www.upnet.gr/exams και δε μπορούν να βρουν τη λύση εκεί.

Το πρόγραμμα της εξεταστικής μπορείτε να το βρείτε εδώ.