ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021

Ωρολόγια Προγράμματα Γαλλικής γλώσσας και Ορολογίας

Τα Ωρολόγια Προγράμματα για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 είναι:

Γαλλικά ΙΙ: Δευτέρα 17:00΄ – 19:00΄ ή Τρίτη 11:00΄- 13:00΄

Γαλλικά ΙV: Τετάρτη 17:00΄ – 19:00΄ ή Πέμπτη 11:00΄ – 13:00΄

Τα μαθήματα γίνονται με την Εξ Αποστάσεως μέθοδο και με εργαλείο το λογισμικό Zoom.

Το link του μαθήματος είναι:

https://upatras-gr.zoom.us/j/94614487656?pwd=L05EUENhZWVlQjlSQlRHajlOaWErdz09

Καλούνται οι φοιτήτριες και φοιτητές να συνδέονται προκειμένου να παρακολουθούν τα μαθήματα.

Η είσοδος είναι ελεύθερη και δεν απαιτείται ιδιαίτερη εγγραφή στο μάθημα.

Ο Διδάσκων
Δρ. Ανδρέας Βελισσάριος
avelissa@upatras.gr