Διοικητική διάρθρωση

Πρόεδρος

Βασιλείου Αρετή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Αναπληρώτρια Προεδρος

Ρόζη Αγγελική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Συνέλευση του Τμήματος

Μέλη ΔΕΠ:

Κυ­ρια­κός Κων­σταν­τί­νος, K­α­θη­γη­τής

Τσιτσιρίδης Σταύρος, Καθηγητής

Αρβανίτη Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Βασιλείου Αρετή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Πανούσης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ρόζη Αγγελική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Σαβράμη Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Σαμπατακάκης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Κουνάκη-Φιλιππίδη Αικατερίνη, Επίκουρη Καθηγήτρια

Μαρίνης Άγις, Επίκουρος Καθηγητής

Παπαγεωργίου Ιωάννα, Επίκουρη Καθηγήτρια

Ζηροπούλου Κωνσταντίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια

Καράμπελα Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια

Ντι Νάπολι, Βαλεντίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια

Εκ­πρό­σω­ποι Ε.ΔΙ.Π.

Τα­κτι­κό μέ­λος: Βαρελάς Γιώργος

Εκ­πρό­σω­ποι Ε.Ε.Π.

Τα­κτι­κό μέ­λος: Μαντέλη Βασιλική

Α­να­πλη­ρω­μα­τι­κό μέ­λος: Ρο­ϊ­λού Ι­ω­άν­να

Εκ­πρό­σω­ποι Ε.T.E.Π.

Τα­κτι­κό μέ­λος: Μπερτσουκλή Αλεξάνδρα

Eκ­πρό­σω­ποι προπτυχιακών φοι­τη­τών (1)

Δεν έχουν οριστεί ακόμα.

Eκ­πρό­σω­ποι μεταπτυχιακών φοι­τη­τών (1)

Δεν έχουν οριστεί ακόμα.