Μέλη ΕΕΠ

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.)

Γεωργακοπούλου Δέσποινα (“Υποκριτική”) Ωρες συνεργασίας: Δευτέρα 13.00 – 14.30, Τρίτη 12:30 – 14:00 τηλ. (2610) 96.29.19
despinag@upatras.gr Προσωπική ιστοσελίδα – Μαθήματα
Κορδέλλου Αγγελική (Ιστορία της όπερας του 20ού αιώνα και Διαθεματικές προσεγγίσεις του μαθήματος της μουσικής με έμφαση στη θεατρική αγωγή) Ωρες Συνεργασίας: Τρίτη 15.00 – 17.00, Πέμπτη 12.00 – 14.00 τηλ. (2610) 99.77.36
akordellou@upatras.gr
akordelou@yahoo.gr
Βιογραφικό σημείωμα σε Ελληνικά και Αγγλικά – CV in Greek and English
Μαντέλη Βασιλική (Εργαστήριο Θεατρικής Μετάφρασης, Αμερικανικό Θέατρο I, Αμερικανικό Θέατρο ΙΙ και Το Θέατρο του Σαίξπηρ) Ωρες Συνεργασίας: Τετάρτη: 13:00 – 15:00, Πέμπτη 10.30 – 12.00. τηλ. (2610) 99.77.83
manteliv@upatras.gr
Βιογραφικό (english cv)
Ροϊλού – Παναγοδημητρακοπούλου Ιωάννα (“Όροι και συντελεστές της παράστασης”) Ωρες Συνεργασίας: Τετάρτη: 16:00 – 18:00, Πέμπτη 14.00 – 15.00. τηλ. (2610) 96.29.11

roilou@upatras.gr
Προσωπική ιστοσελίδα

Σακελλάρη Βασιλική (“Υποκριτική”) Ωρες Συνεργασίας : Τετάρτη 10:00-12:00, Παρασκευή 10.00-12.00 τηλ. (2610) 96.29.14
sakellari@upatras.gr
Φραγκή Μαρία
Διδακτική του Θεάτρου I – Εισαγωγή στην θεατρική αγωγή και Το θέατρο για παιδιά και εφήβους (περιγραφές).
Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές: Πέμπτη 12.00-14.00, Παρασκευή 12:00-13:00.
τηλ. (2610) 99.77.84
mariafragi1@gmail.com
mfragi@upatras.gr
Βιογραφικό

Ε.Ε.Π. (Διδάσκαλοι Ξένων Γλωσσών)

Στοιχεία επικοινωνίας

  • Αικατερίνη Σπηλιοπούλου (Αγγλικά)
  • Βελισσάριος Ανδρέας (Γαλλικά)
  • Φρειδερίκη Σάββα (Γερμανικά)
  • Ιωαννίδου Ν. (Ρωσικά)