ΕΕΔΙΠ

Ε.Ε.ΔΙ.Π. (Τμήμα Θεατρικών Σπουδών)

Γεωργακοπούλου Δέσποινα (“Υποκριτική”) Ωρες συνεργασίας : Δευτέρα 13:00 – 14:30, Τρίτη 14.30 – 16.00 τηλ. (2610) 96.29.19
despinag@upatras.gr Προσωπική ιστοσελίδα
Ροϊλού – Παναγοδημητρακοπούλου Ιωάννα (“Όροι και συντελεστές της παράστασης”) Ωρες Συνεργασίας : Πέμπτη 13.30 – 15.00, Παρασκευή 14:00 – 15:30 τηλ. (2610) 96.93.98

roilou@upatras.gr
Προσωπική ιστοσελίδα

Σακελλάρη Βασιλική (“Υποκριτική”) Ωρες Συνεργασίας : Δευτέρα 14.00 – 15.30, Παρασκευή: 14.00-15.30 τηλ. (2610) 96.93.99
sakellari@upatras.gr

Ε.Ε.ΔΙ.Π. (Διδάσκαλοι Ξένων Γλωσσών)

τηλ. (2610) 99.77.21

  • Αικατερίνη Σπηλιοπούλου (Αγγλικά)
  • Αργυροπούλου Καλλιρρόη (Γαλλικά)
  • Φρειδερίκη Σάββα (Γερμανικά)
  • Ιωαννίδου Ν. (Ρωσικά)