Μέλη ΕΕΠ

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.)

Γεωργακοπούλου Δέσποινα (“Υποκριτική”) Ωρες συνεργασίας: Τρίτη 10.00 – 11.30, Τετάρτη 10.00 – 11.30 τηλ. (2610) 96.29.19
despinag@upatras.gr Προσωπική ιστοσελίδα – Μαθήματα
Κορδέλλου Αγγελική (Ιστορία της όπερας του 20ού αιώνα και Διαθεματικές προσεγγίσεις του μαθήματος της μουσικής με έμφαση στη θεατρική αγωγή) Ωρες Συνεργασίας: Τρίτη 11.45 – 13.45, Πέμπτη 10.00 – 12.00 (Μέσω teams ή sfb, ύστερα από e-mail του ενδιαφερόμενου). τηλ. (2610) 99.77.36
akordellou@upatras.gr
akordelou@yahoo.gr
Βιογραφικό σημείωμα σε Ελληνικά και Αγγλικά – CV in Greek and English
Μαντέλη Βασιλική (Εργαστήριο Θεατρικής Μετάφρασης, Αμερικανικό Θέατρο I, Αμερικανικό Θέατρο ΙΙ και Το Θέατρο του Σαίξπηρ) Ωρες Συνεργασίας: Τετάρτη: 10:00 – 12:00, Πέμπτη 14.00 – 15.00. τηλ. (2610) 99.77.83
manteliv@upatras.gr
Βιογραφικό (english cv)
Ροϊλού – Παναγοδημητρακοπούλου Ιωάννα (“Όροι και συντελεστές της παράστασης”) Ωρες Συνεργασίας: Τετάρτη: 18:00 – 20:00, Παρασκευή 13.00 – 14.00. τηλ. (2610) 96.29.11

roilou@upatras.gr
Προσωπική ιστοσελίδα

Σακελλάρη Βασιλική (“Υποκριτική”) τηλ. (2610) 96.29.14
sakellari@upatras.gr
Φραγκή Μαρία
Διδακτική του Θεάτρου I – Εισαγωγή στην θεατρική αγωγή και Το θέατρο για παιδιά και εφήβους (περιγραφές).
Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές: Πέμπτη 12.00 – 13.00, Παρασκευή 12:00 – 13:00.
τηλ. (2610) 99.77.84
mariafragi1@gmail.com
mfragi@upatras.gr
Βιογραφικό

Ε.Ε.Π. (Διδάσκαλοι Ξένων Γλωσσών)

Στοιχεία επικοινωνίας

  • Αικατερίνη Σπηλιοπούλου (Αγγλικά)
  • Βελισσάριος Ανδρέας (Γαλλικά)
  • Φρειδερίκη Σάββα (Γερμανικά)
  • Ιωαννίδου Ν. (Ρωσικά)