Εκπαιδευτική λειτουργία κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2020-21

Λόγω της πανδημίας που έχει ενσκήψει και βάσει των ισχυόντων κανόνων, οι οποίοι απαιτούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση μαθημάτων με φυσική παρουσία, το Πανεπιστήμιο αποφάσισε ότι κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2020/2021 τα μαθήματα του Τμήματος θα πραγματοποιηθούν με τη μέθοδο της «εξ αποστάσεως εκπαίδευσης».

Οι φοιτητές του Τμήματος καλούνται να εγγραφούν άμεσα στο eclass σε όσα μαθήματα επιθυμούν να παρακολουθήσουν και να ελέγχουν καθημερινά τις ανακοινώσεις των διδασκόντων του κάθε μαθήματος.

Τα μαθήματα θα αρχίσουν κανονικά τη Δευτέρα 5/10/2020. Ειδικά τα μαθήματα του Α´ έτους θα αρχίσουν τη Δευτέρα 12/10/2020. Το ωρολόγιο πρόγραμμα μπορείτε να το δείτε εδώ.

Οδηγίες για την πλατφόρμα eclass

 • Site: eclass.upatras.gr
 • Το πλήρες εγχειρίδιο φοιτητή για το eclass θα το βρείτε εδώ. Οι πιο χρήσιμες ενότητες είναι οι: «Εγγραφή σε μάθημα», «Ανακοινώσεις», «Έγγραφα» και «Εργασίες».
 • Οι πρωτοετείς φοιτητές πρέπει να κάνουν εγγραφή στην πλατφόρμα eclass, οδηγίες εδώ, επιλέξτε «Διαδικασία Εγγραφής → Προπτυχιακοί και Μεταπτυχιακοί φοιτητές». Η εγγραφή στο eclass μπορεί να γίνει μόνο αφότου οι πρωτοετείς παραλάβουν τον ιδρυματικό τους λογαριασμό από το Πανεπιστήμιο. Η παραλαβή θα είναι ηλεκτρονική και θα γίνει μετά την ηλεκτρονική εγγραφή του φοιτητή.

Οδηγίες για το Skype for Business

 • Η μία πλατφόρμα για τις τηλεδιαλέξεις που χρησιμοποιείται στο Παν. Πατρών είναι το Skype for Business. Οι φοιτητές μπορούν να συνδέονται στις τηλεδιαλέξεις με το Skype for Business, από συστήματα Windows, MacOS, Android ή iOS. Μπορείτε να δείτε τους αναλυτικούς οδηγούς συμμετοχής στις τηλεδιαλέξεις εδώ.
 • Για να συνδέονται στο SfB οι πρωτοετείς φοιτητές, που δεν έχουν παραλάβει τον ιδρυματικό λογαριασμό τους μπορούν να ακολουθήσουν τις οδηγίες εδώ.

Οδηγίες για το Teams

 • Η δεύτερη πλατφόρμα για τις τηλεδιαλέξεις που χρησιμοποιείται στο Παν. Πατρών είναι το Teams. Οι φοιτητές μπορούν να συνδέονται στις τηλεδιαλέξεις με το Teams από συστήματα Windows, MacOS, Linux, Android ή iOS. Μπορείτε να δείτε τους αναλυτικούς οδηγούς εγγραφής σε μαθήματα και συμμετοχής στις τηλεδιαλέξεις εδώ.
 • Για να συνδέονται στις τηλεδιαλέξεις με το Teams οι πρωτοετείς φοιτητές που δεν έχουν παραλάβει τον ιδρυματικό λογαριασμό τους, μπορούν να ακολουθήσουν τις οδηγίες εδώ.

Οδηγίες για το Zoom

 • Η τρίτη πλατφόρμα για τις τηλεδιαλέξεις που χρησιμοποιείται στο Παν. Πατρών είναι το Zoom. Οι φοιτητές μπορούν να συνδέονται στις τηλεδιαλέξεις με το Zoom από συστήματα Windows, MacOS, Linux, Android ή iOS. Μπορείτε να δείτε τους αναλυτικούς οδηγούς συμμετοχής στις τηλεδιαλέξεις εδώ.
 • Zoom video tutorials εδώ.

Τεχνική υποστήριξη

Για την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη λειτουργεί αποκλειστική τηλεφωνική γραμμή (2610997777), και αντίστοιχα ηλεκτρονική διεύθυνση (so@upatras.gr).

Ανακοινώσεις Τμήματος και Γραμματείας

Οι φοιτητές να πρέπει να παρακολουθούν καθημερινά τις ανακοινώσεις που αναρτώνται στο site του Τμήματος, ειδικά αυτές που αφορούν του προπτυχιακούς, αλλά και το πανεπιστημιακό τους email.

Απομακρυσμένη Πρόσβαση σε Ηλεκτρονικές Βιβλιοθήκες και Συλλογές

Η υπηρεσία VPN προσφέρει τη δυνατότητα στους χρήστες που βρίσκονται εκτός του φυσικού δικτύου του ιδρύματος να αποκτήσουν πρόσβαση σε ψηφιακές συλλογές και βιβλιοθήκες, όπως για παράδειγμα η L’Annee Philologique.
– Οι οδηγίες εγκατάστασης και σύνδεσης για Windows 10 είναι εδώ.

Σύνδεσμοι προς τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου

Στοιχεία επικοινωνίας μελών του Τμήματος

Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι Ετών

Ο ακαδημαϊκός υπεύθυνος κάθε έτους έχει την ευθύνη να ενημερώνει και να συμβουλεύει τους φοιτητές σχετικά με ζητήματα που αφορούν το Πρόγραμμα Σπουδών, καθώς επίσης να τους βοηθεί να οργανώσουν ορθολογικότερα το προσωπικό πρόγραμμα των σπουδών τους. Ο φοιτητής, αφού μελετήσει προσεκτικά τον Οδηγό Σπουδών που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος, μπορεί να επικοινωνεί με τον/την Υπεύθυνο/η του έτους μόνο μέσω e-mail (για όσο διάστημα διαρκεί η πανδημία), όπου θα πρέπει να αναφέρει το ζήτημα που τον απασχολεί και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας.

 • Α έτος: Επίκ. Καθηγήτρια κ. Ιωάννα Παπαγεωργίου, email: ipapag@upatras.gr
 • Β έτος: Λέκτορας κ. Ελένη Καράμπελα, email: karabela@upatras.gr
 • Γ έτος: Επίκ. Καθηγητής κ. Iωάννης Πανούσης, email: panousis@upatras.gr
 • Δ έτος: Επίκ. Καθηγητής κ. Γεώργιος Σαμπατακάκης, email: gsampatak@upatras.gr
 • Επί πτυχίω: Επίκ. Καθηγήτρια κ. Αγγελική Ρόζη, email: rosia@upatras.gr

Για ζητήματα σχετικά με τις εγγραφές, τις δηλώσεις μαθημάτων, τη βαθμολογία, τις ακοινώσεις σχετικά με τη διεξαγωγή των μαθημάτων κ.τ.ό. οι φοιτητές πρέπει να απευθύνονται στη Γραμματεία.