ΠΜΣ «Το Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο και η πρόσληψή του»