Προσωπική Ιστοσελίδα: Κωνσταντίνος Κυριακός

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
CV (english edt)
Résumés (Le CV français)

ΕΤΕΡΟΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗN ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΑΣΗ BIBLIONET

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΟΣΔΕΛΝΕΤ

Μαθήματα – Σεμινάρια.

Α. Μεγάλες Θεωρίες της Υποκριτικής (Σύνδεσμος στο e-class)

Β. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ (ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ) (Σύνδεσμος στο e-class)

Γ. Το θέατρο του 19ου αιώνα: ρεαλισμός, νατουραλισμός, ψυχολογικό δράμα (Σύνδεσμος στο e-class)

Δ. Σεμινάριο ΙΙΙ (Νε­ό­τε­ρο Θέ­α­τρο με έμ­φα­ση στο δρά­μα) (Σύνδεσμος στο e-class)

Ε. Θεωρίες ταυτοτήτων στο θέατρο και τον κινηματογράφο (Σύνδεσμος στο e-class)

ΣΤ. Το ρωσικό και σοβιετικό θέατρο (Σύνδεσμος στο e-class)

Ζ. Νεοελληνικό θέατρο και κινηματογράφος (Σύνδεσμος στο e-class)


MasterClass OnLine

Συνεντεύξεις

Πρόσφατες κριτικές για μονογραφίες

Εξώφυλλα βιβλίων: